Výsledky vyhľadávania

 1. IVANOV, Dmitry - TSIPOULANIDIS, Alexander - SCHÖNBERGER, Jörn. Global supply chain and operations management : a decision-oriented introduction to the creation of value. Cham : Springer, 2017. xxi, 445 s. Springer texts in business and economics. ISBN 978-3-319-24215-6. ISSN 2192-4333. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PETIT, Philippe. Toute la fonction: achats. 3e éd. Paris : Dunod, 2016. 453 s. ISBN 978-2-10-074896-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. GROS, Ivan. Velká kniha logistiky. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. 507 s. ISBN 978-80-7080-952-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MONTEIL, Thierry - VELLA, Sébastien. Gestion et management des achats. Paris : Vuibert, 2015. 227 s. Just in time. ISBN 978-2-311-62050-4. ISSN 2274-178X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KORMAN, Rudolf. Digitálny vek vo firemnom obchode. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 2, s. 58-59.
  článok

  článok

 6. HELIGMAN, Richard. Podnikanie malých a stredných podnikov vo verejnej správe na Slovensku. In Ekonomie a finance - výsledky výzkumu doktorandů. Konference doktorandů. Ekonomie a finance - výsledky výzkumu doktorandů : sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2015) : Praha, 9. prosince 2015 : 3. ročník. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-128-6, s. CD-ROM.
  článok

  článok

 7. RICHNÁK, Patrik. Organizácia nákupu v podniku ako zdroj konkurenčnej výhody na trhu. In MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 23-30 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. SPIŠÁK, Ján - SZENTIVÁNYI, Slavomíra. Optimálne zásoby : riadenie podľa celkových nákladov. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 3, s. 42-43.
  článok

  článok

 9. ČERVENÝ, Radim - HANZELKOVÁ, Alena - KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Strategie nákupu : krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2013. xvii, 155 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-414-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. FENDER, Michel - BARON, Franck. Pratique du supply chain management. Paris : DUNOD, 2012. 199 s. L'usine nouvelle. ISBN 978-2-10-057459-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]