Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁKOVÁ, Anna - BURGER, Ivan. HR Gold 2010: dvanásty ročník súťaže. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 2- 6.
  článok

  článok


 2. BURGER, Ivan. Kultúra v podniku dokáže zjesť podnikovú stratégiu na raňajky. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 27-30.
  článok

  článok


 3. Riadime ľudí v projektoch II: Dosahujeme zaangažovanosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 24-26.
  článok

  článok


 4. RENDER, Barry. Quantitative analysis for management. 13th ed. Harlow : Pearson, 2018. 597 s. ISBN 978-1-292-21765-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. MASÁR, Matej - HUDÁKOVÁ, Mária. Návrh postupu riadenia rizík projektu a jeho využitie v malom a strednom podnikaní. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 40-46.
  článok

  článok


 6. KRCHOVÁ, Hana - ŠVEJNOVÁ HÖESOVÁ, Katarína. Kompetence projektového manažera. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 76-84.
  článok

  článok


 7. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1336-7773. Dostupné na : www.forummanazera.sk
  časopis

  časopis


 8. Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings : Third International Scientific-Business Conference LIMEN 2017 : Belgrade, Serbia, December 14, 2017 [elektronický zdroj]. 1st edition. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans : Faculty of Engineering Management : Modern Business School, 2017. online [822 s.]. ISBN 978-86-80194-09-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. ZAGORŠEK, Branislav - HLAVOVÁ, Natália - BOLEK, Vladimír. The Current role of project management in competitiveness of companies. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal [elektronický zdroj]. - Kiev : National Academy of Management, 2017. ISSN 1993-6788, 2017, no. 5, pp. 99-106 online. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok


 10. MIHOK, Jozef et al. Integrated enterprise management and production quality. Reviewers: Stanisław Gedek, Dana Dluhošová, Svitlana Strelnyk Olexandrivna. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 452 s. [22,6 AH]. ISBN 978-3-00-055589-3.