Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁKOVÁ, Anna - BURGER, Ivan. HR Gold 2010: dvanásty ročník súťaže. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 2- 6.
  článok

  článok


 2. BURGER, Ivan. Kultúra v podniku dokáže zjesť podnikovú stratégiu na raňajky. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 27-30.
  článok

  článok


 3. Riadime ľudí v projektoch II: Dosahujeme zaangažovanosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 24-26.
  článok

  článok


 4. RENDER, Barry. Quantitative analysis for management. 13th ed. Harlow : Pearson, 2018. 597 s. ISBN 978-1-292-21765-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KRCHOVÁ, Hana - ŠVEJNOVÁ HÖESOVÁ, Katarína. Kompetence projektového manažera. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 76-84.
  článok

  článok


 6. ZAGORŠEK, Branislav - HLAVOVÁ, Natália - BOLEK, Vladimír. The Current role of project management in competitiveness of companies. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2017. ISSN 1993-6788, 2017, no. 5, pp. 99-106. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok


 7. BREZINA, Ivan - VARGA, Ladislav. Využitie programu PrimaveraP6 pri plánovaní rozoberania likvidovaných vozidiel. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 29. november - 1. december 2017 / 29. listopad - 1. prosinec 2017, Praha [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4455-9, s. 5-11 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kásl, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [197 s., 12,72 AH]. ISBN 978-80-225-4298-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. NOVÁK, Jaromír. Komparácia princípov projektového manažmentu a projektového vyučovania. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 96-104 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok


 10. HAGAROVÁ, Ráchel. Profifox - všetky úlohy pod kontrolou. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 134-135. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok