Výsledky vyhľadávania

 1. RUSKO, Ivan. Transformácie firiem a hľadanie nových vízií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 29-31.
  článok

  článok

 2. MOORE, Ken. Podnikateľská gramotnosť pre HR v novej ekonomike. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 18-19.
  článok

  článok

 3. KUFELOVÁ, Iveta - RAKOVÁ, Monika. Strategic Management Tools and Their Application in Innovation Processes. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0646/20 (50%). VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 4. MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov : [vedecký časopis] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SPEKTRUM STU. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.maneko.sk> ISSN 1338-5127.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - RICHNÁK, Patrik. Role of Planning as a Management Function and Its Application in Companies in Slovakia. In QUAERE 2021. mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2021 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD Students and Assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISBN 978-80-87952-34-4, s. 74-80 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 6. Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive.php> ISSN 2334-6191.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. SCHMUCK, Roland. Strategic management consulting in Hungary. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 3, pp. 45-53.
  článok

  článok

 8. HITT, Michael A. - IRELAND, R. Duane - HOSKISSON, Robert E. Strategic Management : Competitiveness & Globalization : Concepts and Cases. 13th Editon. Boston : CENGAGE, 2020. 444 s. ISBN 978-0-357-03363-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. Editors/editoři: Roman Fiala, Simona Činčalová, Marie Slabá, Jan Závodný Pospíšil. 1st Edition. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. 438 s. ISBN 978-80-88064-52-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Mäkké manažérske faktory pri inovatívnom riadení zdravotníckych zariadení. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 30-41.
  článok

  článok