Výsledky vyhľadávania

 1. DUPAĽ, Andrej et al. Manažment výroby. Recenzovali: Ľuboslav Szabo, Juraj Stern. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 365 s. [27,16 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-50-8. [Počet ex. : 16, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 2. GONCHAROV, Yuri - SERDYUKOV, Konstantine. Features of Structural Construction and Organization of Activities of Higher Bodies of Various Models of Corporate Governance. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 7-8, pp. 4-15.
  článok

  článok

 3. NÉMETH, František. Outsourcing and its utilisation in the management of enterprises. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 339-350 online. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 4. DUBCOVÁ, Gabriela - ADAMEK, Gabriel - WALLNER, Jozef. Specifics of a business-sport unit: Sources, flows, processes and opportunities. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 81-87 online.
  článok

  článok

 5. ŠUKALOVÁ, Viera. Pracovné vzťahy a ich riadenie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 9, roč. 10, č. 1 (2015.
  článok

  článok

 6. HUŠEK, Miroslav. Effective usage of implementing ICT in small-and medium-sized enterprises. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 546-558. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 7. Vnútropodnikové smernice [elektronický zdroj]. Bratislava : Verlag Dashöfer, cop. 2012-2015. 4x ročne.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. DUPAĽ, Andrej - LOVÍŠKOVÁ, Jana - RAKOVSKÁ, Júlia. Vnútropodnikový manažment výroby : zbierka príkladov. Recenzenti Juraj Stern, Pavol Záhorák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 136 s. [6,90 AH]. ISBN 978-80-225-3849-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 9. SKORKOVÁ, Zuzana. Mladý manažér a starší podriadení. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X, 2.11.2012, [s. 1] online. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/?query=Mlad%FD+mana%BE%E9r+a+star%B9%ED+podriaden%ED&x=28&y=14&sekcia=32#offset=0>
  článok

  článok

 10. SMREČKOVÁ, Michaela - BOOROVÁ, Brigita. Krízový manažment výroby. In Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - II : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, 5 november 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-870-225-3545-8, s. [1-8].
  článok

  článok