Výsledky vyhľadávania

 1. GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Lukáš. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. - Registrovaný: Web of Science. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, pp. 96-120 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 2. GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Ivan. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, s. 96-120.
  článok

  článok

 3. SOUKUP, Radek - RAMERT, Pavel. Pandemie jako příležitost pro rychlejší inovace při posuzování úvěrových rizik. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 11, s. 24-25.
  článok

  článok

 4. ZUZIK, Jozef - WEISS, Roland. Interest Rate Risk Management in the Marine Oil and Gas Industry. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 18-24 online.
  článok

  článok

 5. KRAVECOVÁ, Dana - ORSZÁGHOVÁ, Lucia - ŠESTÁK, Ľuboš. What’s New? The Banking Package. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, August 2019, roč. 27, č. 4, s. 7-10.
  článok

  článok

 6. RAJL, Jiří. Uplatnění dosavadních zkušeností z regulace úvěrových registrů na Slovensku v našich podmínkách. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok

 7. GAPKO, Petr - ŠMÍD, Martin. Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 6, s. 558-579.
  článok

  článok

 8. SIEGEL, Joel G. et al. GAAP Handbook of Policies and Procedures. Riverwoods : Wolters Kluwer/CCH Incorporated, 2019. S.1001-20,001. CCH Publications. ISBN 978-0-8080-4795-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. MELUCHOVÁ, Jitka. The Present and the Future Reporting of Financial Instruments in the Insurance Company. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 112-117. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 10. ŠEDIVÝ, Jan. Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 1, s. 65-81.
  článok

  článok