Výsledky vyhľadávania

 1. VAŇO, Vladimír. Dolár pod depreciačným tlakom. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 24-25.
  článok

  článok

 2. SLANINKA, František - KADEROVÁ, Andrea. Barrier option in practice. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2017 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4438-2, s. 109-112 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 3. DRUTAROVSKÁ, Jana - DUDÁŠ, Tomáš. Potenciálne riziká mimoburzového trhu s derivátmi. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 4, s. 63-77 online.
  článok

  článok

 4. HOCMAN, František. Institutional reform in debt management in Slovak Republic. In Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation. Internationale Konferenz. Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation : Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel, Internationale Konferenz, 23.5.2014, Nürnberg. - Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2014. ISBN 978-3-00-046113-2, s. 246-250.
  článok

  článok

 5. GUO, Haochen. Currency risk of optimal partial hedging. In ECON : journal of economics, management and business. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2014. ISSN 1803-3865, 2014, vol. 24, no. 2, s. 73-82.
  článok

  článok

 6. HOCMAN, František. Policy oriented to support for economic development. In The European Business Spectator. - Bratislava : [Spectator Ltd.], 2013, 4 November 2013, no. 45, [s. 1-3] [online] [4,15 NS]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.euspectator.eu/pPcL5upy/aOaSuN/index.htm>
  článok

  článok

 7. JAKUBÍK, Petr. Jak krize změnila vnímání systémového rizika? In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok

 8. GERTLER, Ľubomíra. Roles and uses of risk-free assets. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2013. ISSN 1339-5467, 2013, roč. 1, č. 1, s. 246-254 online.
  článok

  článok

 9. JANČÍKOVÁ, Eva. Medzinárodné obchodné financovanie. Recenzovali: Ľudmila Lipková, Víťazoslav Balhar, Milan Ralbovský. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 287 s. [15,99 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-00-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 10. KMEŤKO, Miroslav. Kurzové riziká spoločností. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 225-228.
  článok

  článok