Výsledky vyhľadávania

 1. Hybridization in Network Management [elektronický zdroj]. 1st Edition. New York : Nova Science Publishers, 2019. CD-ROM 166 s. Business Issues, Competition and Entrepreneurship. ISBN 978-1-53614-407-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. ČUKANOVÁ, Miroslava - STEINHAUSER, Dušan. Transformation Process and Service Sector in V4 Countries. In Enterprise and Human Resource Management as Areas of Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-74-7, pp. 62-114 [2,28 AH]. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 3. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku : proces ocenění základní metody a postupy. 4. upravené a rozšířené vydání. Praha : Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ALFRANSEDER, Emanuel et al. Indicators for the Monitoring of Central Counterparties in the EU [elektronický zdroj]. [1st edition]. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2018. online 54 s. [3,45 AH]. Occasional Paper Series, No 14/March 2018. ISBN 978-92-9472-039-9. ISSN 2467-0669.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. PASEKOVÁ, Marie et al. Problematic Areas of Accounting: Some Evidence from the Czech Republic. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, 2018, no. 1, pp. 89-105.
  článok

  článok


 6. WALCZAK, Renata - MAJCHRZAK, Tomasz. Implementation of the Reference Class Forecasting Method for Projects Implemented in a Chemical Industry Company. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 1, s. 25-33.
  článok

  článok


 7. PORSCH, Annkatrin - GANDORFER, Markus - BITSCH, Vera. Risk Management of German Fruit Producers. In Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. ISSN 1336-9261, 2018, vol. 21, no. 1, pp. 10-22.
  článok

  článok


 8. PLÍHAL, Tomáš - SPONEROVÁ, Martina - SPONER, Miroslav. Comparative Analysis of Credit Risk Models. In Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1804-509X, 2018, vol. 9, no. 1, pp. 35-50.
  článok

  článok


 9. CHMELÍKOVÁ, Gabriela - SOMERLÍKOVÁ, Kristina. Risk Substance of Newly Established Businesses. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 0322-788X, 2018, vol. 98, no. 2, pp. 135-149.
  článok

  článok


 10. ANDRIEŞ, Alin Marius - MELNIC, Florentina - NISTOR, Simona. Effects of Macroprudential Policy on Systemic Risk and Bank Risk Taking. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 3, s. 202-244.
  článok

  článok