Výsledky vyhľadávania

 1. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Rockets and Feathers Effect in Slovak Gasoline and Diesel Markets. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 303-307 online. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 2. DEMIRALAY, Sercan. Global Risk Factors and Stock Returns during Bull and Bear Market Conditions: Evidence from Emerging Economies in Europe. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 4, s. 402-415.
  článok

  článok

 3. KOCHAJDOVÁ, Monika. Western Sanctions: the Impact on Russia´s Oil and Gas Sector. - registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2019, vol. 41, no. 4, pp. 2-12.
  článok

  článok

 4. VRBOVSKÝ, Roman. Vplyv cien ropy na ceny elektriny a plynu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, December 2018, roč. 26, č. 6, s. 20-23.
  článok

  článok

 5. KORNEYEV, Maxim V. - MALUTA, Irina A. - KOZAK, Ruslana V. Transnationalization Processes and the Place of European Oil and Gas Companies in the Modern Global Economy. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 11, s. 120-128.
  článok

  článok

 6. ZAHYD, Sadaf. The Impact of Change in Oil Prices on the Equity Markets of Oil Exporting and Importing Countries. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 2, s. 29-39.
  článok

  článok

 7. ÁRENDÁŠ, Peter - TKÁČOVÁ, Daniela - BUKOVEN, Ján. Seasonal Patterns in Oil Prices and Their Implications for Investors. - Registrovaný: Scopus. In Journal of International Studies : Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3483, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 180-192 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok

 8. CHMELOVÁ, Michelle. Úloha ropného a plynárenského sektora v ekonomickom rozvoji v krajinách vyvážajúcich ropu a zemný plyn: teoretické skúmanie a empirické analýzy : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2018. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. GONDA, Vladimír. Vplyv nerastného bohatstva na ekonomický rast a rozvoj v kontexte teórie prekliatia zdrojov. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 12-16 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 10. DRIENIKOVÁ, Kristína. Príležitosti pre prehĺbenie a rozvoj spolupráce medzi EÚ a Kazachstanom. In Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4561-7, s. 33-43 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok