Výsledky vyhľadávania

 1. FECENKO, Jozef. Note on the Application of Divergent Series for Finding a Particular Solution to a Nonhomogeneous Linear Ordinary Differential Equation With Constant Coefficients. In arXiv.org. - New York : Cornell University, 2021, 2.3.2021, pp. 1-20 online. VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 2. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Konštrukcia diferenciálnych rovníc a ich využitie v zdravotnom poistení. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 105-113 online. VEGA 1/0160/20.
  článok

  článok

 3. FECENKO, Jozef. Matrix Differential Operator Method of Finding a Particular Solution to a Nonhomogeneous Linear Ordinary Differential Equation with Constant Coefficients. In arXiv.org. - New York : Cornell University, 2020, 31.12.2020, pp. 1-34 online. VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 4. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Využitie programu Maxima v niektorých aktuárskych modeloch. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 83-87 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 5. KLŮFA, Jindřich - SÝKOROVÁ, Irena. Matematika 2 : pro Vysokou školu ekonomickou. 1. vydání. Průhonice : Professional Publishing, 2018. 316 s. ISBN 978-80-88260-06-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SIMONKA, Zsolt - KADEROVÁ, Andrea - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Aktuárske modelovanie náhodných procesov v nemocenskom poistení využitím diferenciálnych rovníc. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017). Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017) : konference MITAV 2017 : Brno, 15.-16.6.2017. - Brno : Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-417-1, s. 1-5 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. MÁLEK, Jiří. Advanced Methods of Computational Finance. Reviewers: Jan Kodera, David Martinčík. 1st Edition. Prague : Oeconomica Publishing House, 2017. 239 s. ISBN 978-80-245-2207-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. FECENKO, Jozef. Nekonečné rady : (číselné, funkcionálne, maticové). Recenzenti: Ľudovít Pinda, Ján Buša. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [78 s., 3,67 AH]. ISBN 978-80-225-4387-3.
  Nekonečné rady

  elektronická kniha

 9. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Riešenie integrálno-diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2016 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4344-6, s. 128-131 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. LASCSÁKOVÁ, Marcela. The Analysis of advantages of using stock exchanges in numerical model within the commodity price forecasting. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 10, pp. 108–112 online. KEGA 072 TUKE-4/2014.
  článok

  článok