Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 347  
Vaša otázka: Heslá = "rovnováha hospodárska"
 1. SOUKUP, Jindřich et al. Makroekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha : Management Press, 2022. 550 s. ISBN 978-80-7261-596-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. HARUMOVÁ, Anna. Correct Application of Transfer Pricing and Impact on Business Reporting. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 68-88 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. LUKÁČIK, Martin. Modely ekonomickej rovnováhy : dôležitosť správnej špecifikácie produkčnej funkcie : inauguračná prednáška : odbor inauguračného konania: Ekonometria a operačný výskum. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 75 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4751-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. LACOVÁ, Žaneta - VALLUŠOVÁ, Anna. A Guide to Macroeconomics 1. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 155 s. ISBN 978-80-557-1813-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. ŠMELC, Petr. Vliv přímých zahraničních investic na vnější ekonomickou rovnováhu Kuby. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 4, s. 16-27.
  článok

  článok

 6. OTTER, Christian - HALASI, Daniel. Payment Discipline of Business in the EU Countries. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 90-94.
  článok

  článok

 7. POVAŽANOVÁ, Mariana et al. Makroekonómia 2 : skriptá. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 197 s. ISBN 978-80-557-1419-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 3. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 157 s. [9,20 AH]. ISBN 978-80-225-4564-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 9. HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2018. 455 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-541-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. SOUKUP, Jindřich et al. Makroekonomie. Lektorovali: Helena Horská ... [et al.]. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Management Press, 2018. 535 s. ISBN 978-80-7261-537-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.