Výsledky vyhľadávania

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Brian König ; web editor: Martin Lukáčik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [181 s., 11,13 AH]. ISBN 978-80-225-4392-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. BURDA, Michael - WYPLOSZ, Charles. Macroeconomics : a european text. 7th ed. New York : Oxford University Press, 2017. xxii, 598 s. ISBN 978-0-19-873751-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ČAS, Marcel. Klasická dichotómia a jej platnosť v kontexte finančnej krízy v USA : dizertačná práca. Školiteľ: Magdaléna Přívarová. Bratislava, 2017. 169 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. MORVAY, Karol. Celkový pohľad na hospodársky vývoj. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 6-25 [1,06 AH].
  článok

  článok


 6. MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Teoretické vymedzenie modelu rastu založeného na obmedzeniach platobnej bilancie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 4, s. 492-507. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 7. LONGATTE, Jean - VANHOVE, Pascal. Économie générale : en 36 fiches. 8e éd. Paris : Dunod, 2016. 155 s. Express. ISBN 978-2-10-074562-3. ISSN 1778-4514. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. DAŇHEL, Jaroslav - DUCHÁČKOVÁ, Eva - RADOVÁ, Jarmila. Ekonomická věda v konfrontaci se společenským vývojem prochází neuralgickým bodem. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 3, s. 68-76.
  článok

  článok


 9. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 2. dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 156 s. [9,38 AH]. ISBN 978-80-225-4198-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 10. KUPKOVIČ, Patrik. The Interaction of monetary and fiscal policy in monetary union. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 551-559 CD-ROM.
  článok

  článok