Výsledky vyhľadávania

 1. DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. VEGA 1/0340/16, VEGA 2/0158/18. ISBN 978-80-89962-01-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 13, prezenčne 2]
 2. SLANINKA, František - SIMONKA, Zsolt. Probability distributions in Maxima software. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017). Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017) : konference MITAV 2017 : Brno, 15.-16.6.2017. - Brno : Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-417-1, s. 1-6 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 3. MUCHA, Vladimír. Vizualizácia údajov aktualizáciou rýchleho filtra v MS Excel pomocou kódu VBA. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [30-35].
  článok

  článok

 4. HORÁKOVÁ, Galina. A Categorisation of the probability distributions used in actuarial work. In Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education, 2016. ISSN 1338-3302, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 243-255.
  článok

  článok

 5. PÁLEŠ, Michal. Panjerove rekurentné vzťahy v prostredí jazyka R. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 1, s. 87-94 online.
  článok

  článok

 6. HINDLS, Richard - HRONOVÁ, Stanislava. Benford's law and possibilities for its use in governmental statistics. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 2, s. 54-64. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205472/32019715q2.pdf>
  článok

  článok

 7. ZELINKOVÁ, Kateřina. Fitting probability distributions to market risk and insurance risk. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951, 2015, roč. 18, č. 4, s. 167-173.
  článok

  článok

 8. DLUHOŠ, Martin. Je postačujúci bodový odhad ukazovateľa doby návratnosti pri posudzovaní efektívnosti investície? In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2015. ISSN 1335-9746, 2015, roč. 14, č. 34, s. 79-87.
  článok

  článok

 9. MIHALOVIČ, Matúš. Ne(normálnosť) rozdelenia pravdepodobnosti finančných pomerových ukazovateľov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 1, s. 54-63 online.
  článok

  článok

 10. PÁLEŠ, Michal. Aplikácia špecifických rozdelení pravdepodobnosti na analýzu rizika v portfóliu poistných zmlúv. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 1, s. 3-12. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0180476/Slovenska_statistika_a+_demografia_+1_2014.pdf>
  článok

  článok