Výsledky vyhľadávania

 1. PILCH, Ctibor. Tolerancia k riziku a averzia k neistote. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-8 online. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok


 2. KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšíř. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 328 s. ISBN 978-80-7380-646-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. SOBKOVÁ, Martina. Ochrana spotřebitele vs. finanční gramotnost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok


 4. HAJNÍKOVÁ, Tatiana. Najlepšie postupy pri transferovom oceňovaní a proces prenosu transferových cien. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 62-75 online. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok


 5. CARLON, Shirley - MCALPINE-MLADENOVIC, Rosina - PALM, Chrisann. Financial accounting : reporting, analysis and decision making. 5th ed. Milton : Wiley, 2017. xviii, 946 s. ISBN 978-0-7303-1374-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 6. HUDEC, Miroslav - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Mining and linguistically interpreting data from questionnaires : influence of financial literacy to behaviour. In Data 2017. international conference on data science, technology and applications. Data 2017 : proceedings of the 6th international conference on data science, technology and applications : July 24 - 26, 2017 Madrid, Spain [elektronický zdroj]. - [Setúbal] : Scitepress - Science and technology publications, 2017. ISBN 978-989-758-255-4, pp. 249-254 online. VEGA 1/0849/15.
  článok

  článok


 7. MAJTÁN, Štefan - ŠLOSÁR, Róbert - HOJDIK, Vladimír. Teoretické prístupy štúdia spotrebiteľského správania. Aut. Vladimír Hojdik. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 714 - 721 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 8. HYRÁNEK, Eduard et al. Meranie netto účinnosti modelom HGN. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 59-69. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 9. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Implementácia modelu výkonnosti vo finančnom rozhodovaní podniku : model HGN ako nástroj finančného plánu. Recenzenti: Ladislav Andrášik, Ivan Brezina. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Baset, 2017. 192 s. [12,2 AH]. VEGA 1/0067/15. ISBN 978-80-7340-173-3. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]

 10. Podnikové financie vo vede a praxi 2017. Eduard Hyránek et al., zostavovatelia/editors: Eduard Hyránek, Ladislav Nagy, Peter Badura ; recenzenti/reviewers: Božena Hrvoľová, Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 197 s. [21 AH]. ISBN 978-80-225-4436-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]