Výsledky vyhľadávania

 1. WALCZAK, Renata - MAJCHRZAK, Tomasz. Implementation of the Reference Class Forecasting Method for Projects Implemented in a Chemical Industry Company. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 1, s. 25-33.
  článok

  článok


 2. SIRŮČEK, Pavel - DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Nobel Prize Laureate in Economics 2017. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 1, s. 67-72.
  článok

  článok


 3. KLIMEK, Miroslav. Manažéri podielových fondov. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 67-70 online.
  článok

  článok


 4. ERDOGAN, Aysa Ipek. Cash Flow Sensitivities of Financial Decisions: Evidence from an Emerging Market. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 5, pp. 554–572.
  článok

  článok


 5. BALCOR 2018. Balkan Conference on Operational Research. BALCOR 2018 : Proceedings of XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, 25-28 May, 2018, (Serbia) [elektronický zdroj]. 1. Edition. Belgrade : SANU, 2018. online 428 s. ISBN 978-86-80593-64-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Economic Theory and Practice 2017 (ETAP 2017). International Scientific Conference. Economic Theory and Practice 2017 (ETAP 2017) : Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica, 3-4 Oct 2017. Volume 1. Reviewers: Peter Árendáš... [et. al]. 1. Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 704 s. ISBN 978-80-557-1424-0. ISSN 2585-9439. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšíř. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 328 s. ISBN 978-80-7380-646-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. SOBKOVÁ, Martina. Ochrana spotřebitele vs. finanční gramotnost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok


 9. NOVOTNÁ, Michaela. Vplyv vybraných odchýlok od racionality na finančné rozhodovanie investorov. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 1335-7069, 2017, roč. 18, č. 1, s. 31-38.
  článok

  článok


 10. HUDEC, Miroslav - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Mining and linguistically interpreting data from questionnaires : influence of financial literacy to behaviour. - Registrovaný: Scopus. In Data 2017. international conference on data science, technology and applications. Data 2017 : proceedings of the 6th international conference on data science, technology and applications : July 24 - 26, 2017 Madrid, Spain. - [Setúbal] : Scitepress - Science and technology publications, 2017. ISBN 978-989-758-255-4, pp. 249-254 online. VEGA 1/0849/15.
  článok

  článok