Výsledky vyhľadávania

 1. BÖSZÖRMENYI, Jana. Efektívne rozhodovanie pri obnovení činnosti podniku a cash flow. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 11, s. 119-131.
  článok

  článok

 2. PALIJOVÁ, Nikoleta. Impact of Societas Europaea on Risk Increase in Making Economic Decisions of Users of Financial Statements in Slovak Republic. In QUAERE 2020. interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS - Akademické sdružení, 2020. ISBN 978-80-87952-32-0, pp. 265-274 online. I-20-109-00.
  článok

  článok

 3. BADURA, Peter. Using Price Gaps for Hedging Prices and Making Financial Decisions. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7]. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 4. DECK, Cary - SERVÁTKA, Maroš - TUCKER, Steven. Designing Call Auction Institutions to Eliminate Price Bubbles: Is English Dutch the Best? In The American Economic Review. - Nashville : American Economic Association. ISSN 1944-7981, 2020, vol. 2, no. 2, pp. 225-236 online.
  článok

  článok

 5. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Verifikácia modelu výkonnosti HGN v aplikácii na spoločnosť Eset. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 216-222 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 6. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Komparatívna analýza finančnej výkonnosti vybraných spoločností pomocou modelu HGN. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 43-51. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 7. Essays in Financial Economics. Bingley : Emerald Publishing, 2019. 154 s. Research in Finance, Volume 35. ISBN 978-1-78973-390-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. MATYASOVSZKY, Pavol. Finančná gramotnosť a vzdelávanie - aktuálne trendy. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 60-65.
  článok

  článok

 9. KLIMEK, Miroslav. Manažéri podielových fondov. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 67-70 online.
  článok

  článok

 10. ERDOGAN, Aysa Ipek. Cash Flow Sensitivities of Financial Decisions: Evidence from an Emerging Market. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 5, pp. 554–572.
  článok

  článok