Výsledky vyhľadávania

 1. VYSEKALOVÁ, Jitka - ŘEPKA, Vladimír. Češi a reklama. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 1, s. 6-9.
  článok

  článok


 2. BAUEROVÁ, Radka. Are Online Purchases Affected by Demographic Factors in Czech Republic? In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 1, s. 5-16.
  článok

  článok


 3. AMRON, Amron. The Influence of Brand Image, Brand Trust, Product Quality, and Price on the Consumer’s Buying Decision of MPV Cars. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 13, pp. 228-239.
  článok

  článok


 4. OLŠANOVÁ, Květa - KOTALOVÁ, Petra. Přednákupní rozhodování spotřebitelů z generace mileniálů při on-line nakupování v České republice a vymezení odlišností vůči chování asijských zákazníků. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 1, s. 40-55.
  článok

  článok


 5. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DONOVALOVÁ, Alena. Perception of Energy Labels in Selected Household Appliances. In Marketing and Market Facing Product and Technological Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-75-4, pp. 41-72 [1,36 AH]. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok


 6. DAŇO, Ferdinand - LESÁKOVÁ, Dagmar. The Role of Environmental Stimuli in Shopping Evaluation and Responses. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 5, s. 465-478. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok


 7. KITA, Pavol et al. Recognition of Business Risks When Purchasing Goods on the Internet Using GIS: Experience from Slovakia. In Electronic Commerce Research [elektronický zdroj]. - Dordrecht : Springer Science + Business Media. ISSN 1572-9362, 2018, vol. 18, no. 3, pp. 647-663. APVV-16-0232, VEGA 1/0282/15, IGA_PrF_2017_021.
  článok

  článok


 8. HOJDIK, Vladimír. The Customer Choice Model (Logit) and Its Application on Selected Slovak Automotive Industry Companies. In Economic and Social Development. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings : 30th International Scientific Conference on Economic and Social Development : Belgrade, 25-26 May 2018 [elektronický zdroj]. - Varazdin ; Warsaw ; Koprivnica ; Rabat : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Management University of Warsaw : University North : Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, 2018. ISSN 1849-7535, pp. 367-373 online. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 9. KRNÁČOVÁ, Paulína. The Food Brands in the Context of Sales Promotion of Slovak Foods. In Marketing and Market Facing Product and Technological Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-75-4, pp. 135-166 [1,50 AH]. Projekt 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT.
  článok

  článok


 10. MALAČKA, Lena - VESELÁ, Jitka. Spotřební chování zákazníků cestovních kanceláří segmentu pobytových dovolených u moře. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2017. ISSN 1212-415X, 2017, roč. 17, č. 4, s. 69-76.
  článok

  článok