Výsledky vyhľadávania

 1. DAŇO, Ferdinand - LESÁKOVÁ, Dagmar. The Role of Environmental Stimuli in Shopping Evaluation and Responses. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 5, s. 465-478. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok


 2. VYSEKALOVÁ, Jitka - ŘEPKA, Vladimír. Češi a reklama. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 1, s. 6-9.
  článok

  článok


 3. BAUEROVÁ, Radka. Are Online Purchases Affected by Demographic Factors in Czech Republic? In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 1, s. 5-16.
  článok

  článok


 4. OLŠANOVÁ, Květa - KOTALOVÁ, Petra. Přednákupní rozhodování spotřebitelů z generace mileniálů při on-line nakupování v České republice a vymezení odlišností vůči chování asijských zákazníků. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 1, s. 40-55.
  článok

  článok


 5. SÚKENÍKOVÁ, Katarína. Proces nákupného rozhodovania: štúdia publikovanej terminológie a názorov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 89-97.
  článok

  článok


 6. HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Consumer behavior in context of global trends in the mobile health market. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 2, pp. 629-635 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 7. MALAČKA, Lena - VESELÁ, Jitka. Spotřební chování zákazníků cestovních kanceláří segmentu pobytových dovolených u moře. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2017. ISSN 1212-415X, 2017, roč. 17, č. 4, s. 69-76.
  článok

  článok


 8. ŠKUTKOVÁ, Jana. Tak ako to je: rozhoduje rozum alebo pocity? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 28-29.
  článok

  článok


 9. JESENSKÝ, Daniel. Paradox volby: pomocník i nepřítel v místě prodeje. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 1, s. 14-15.
  článok

  článok


 10. MIŠÍK, Martin. Abeceda zvládania námietok. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 83.
  článok

  článok