Výsledky vyhľadávania

 1. Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. online [269 s.]. ISBN 978-80-7510-243-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. LÁTEČKOVÁ, Anna - BIGASOVÁ, Zuzana - BOLEK, Vladimír. The Quality assessment of accounting information from the aspect of business management. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth. International Business Information Management Association conference. Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth : proceedings of the 29th International Business Information Management Association conference : 3 - 4 may 2017, Vienna, Austria [elektronický zdroj]. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. ISBN 978-0-9860419-7-6, pp. 1623-1632 [CD-ROM]. VEGA 1/0489/15.
  článok

  článok


 3. BEŇOVÁ, Martina - JANKELOVÁ, Nadežda. Aktuálne zmeny vo funkcii manažmentu - rozhodovanie v prostredí globálnej hospodárskej krízy: prípad Slovenskej republiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 1, s. 82-91 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 4. KOŚCIELNIAK, Helene - ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK, S. - JANČÍKOVÁ, Eva. Business analytics of enterprises in terms of strategy. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Polish Journal of Management Studies. - Poland : Czestochowa University of Technology, 2017. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 16, no. 1, pp. 67-76.
  článok

  článok


 5. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]

 6. SEŇOVÁ, Andrea - DUGAS, Jaroslav. Manažment inovácií. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, Fakulta BERG, Dekanát - Edičné stredisko, 2017. 167 s. [13,50 AH]. ISBN 978-80-553-2694-8.

 7. JANKELOVÁ, Nadežda - BEŇOVÁ, Martina. Inovatívne prístupy v manažérskom rozhodovaní a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 261-268 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 8. BELANOVÁ, Katarína. Reálne opcie v investičnom rozhodovaní podnikov : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 47 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4235-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 9. LALOUX, Frederic. Budoucnost organizací : průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování. Praha : Nakladatelství Peoplecomm, 2016. 377 s. ISBN 978-80-87917-29-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. MIHALOVIČ, Matúš. The effect of firm-specific factors on optimal capital structure. The Slovak Republic case. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4274-6, s. 22 CD-ROM.
  článok

  článok