Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLC, Marek. Rozhodovacie procesy v manažérstve. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 30-33.
  článok

  článok


 2. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Strategické rozhodovanie v podmienkach neistoty pri posudzovaní environmentálnych investícií. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 28 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. NECHYBA, Thomas J. Microeconomics : an intuitive approach. 2nd ed. Boston : CENGAGE Learning, 2017. 772 s. ISBN 978-1-305-11594-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. BURYAN, Šimon. Environmentální aspekty podnikových investic a jejich hodnocení. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 64-73.
  článok

  článok


 5. Corporate governance and strategic decision making [elektronický zdroj]. London : InTech, 2017. online [224 s.]. Dostupné na : <https://www.intechopen.com/books/corporate-governance-and-strategic-decision-making> ISBN 978-953-51-3554-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. BEŇOVÁ, Martina - JANKELOVÁ, Nadežda. Aktuálne zmeny vo funkcii manažmentu - rozhodovanie v prostredí globálnej hospodárskej krízy: prípad Slovenskej republiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 1, s. 82-91 online.
  článok

  článok


 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Importance of constructive critical analysis of profit creation and quantification for a decision-making on its allocation. In Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017 [elektronický zdroj]. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. ISBN 978-80-7510-243-0, pp. 154-163 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 8. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Strategické kroky a rozhodnutia startupov v medzinárodnom prostredí. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 149-166.
  článok

  článok


 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Importance of constructive critical analysis of profit creation and quantification for a decision-making on its allocation. In Decision making for small and medium-sized enterprises [DEMSME 2017]. International conference. International conference on Decision making for small and medium-sized enterprises [DEMSME 2017] : book of abstracts : May 04-05, 2017, Ostrava, Czech republic. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. ISBN 978-80-7510-227-0, p. 31.
  článok

  článok


 10. KOŚCIELNIAK, Helene - ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK, S. - JANČÍKOVÁ, Eva. Business analytics of enterprises in terms of strategy. - Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studies. - Poland : Czestochowa University of Technology, 2017. ISSN 20181-7452, 2017, vol.16, no.1, pp. 67-76.
  článok

  článok