Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Časové rozlišovanie v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 12, s. 35-46.
  článok

  článok

 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Závierkové účtovné prípady v podvojnom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 11, s. 30-43.
  článok

  článok

 3. SKLENKA, Miloš et al. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Recenzenti: Katarína Máziková, Lucia Krchňavá. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [326 s.] [19,26 AH]. ISBN 978-80-571-0055-3. [Počet ex. : 30, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 4. CIMA Fundamentals of Financial Accounting (Subject BA3) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 654 s. ISBN 978-1-78740-488-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Podvojné účtovníctvo. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 4, s. 57-71.
  článok

  článok

 6. PALIDEROVÁ, Martina. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v sústave podvojného účtovníctva. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 3-4, s. 165-184.
  článok

  článok

 7. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Kurzové rozdiely k opravným položkám, rezervám a účtom časového rozlíšenia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 12, s. 11-18.
  článok

  článok

 8. KOVALČÍKOVÁ, Antónia - KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií : príklady a úlohy. Recenzenti: Jaromír Novák, Irena Zakharová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 234 s. [11,17 AH]. ISBN 978-80-225-4416-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]
 9. ŠTEKER, Karel - OTRUSINOVÁ, Milana. Jak číst účetní výkazy : základy českého účetnictví a výkaznictví. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2016. 284 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0048-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. HORNICKÁ, Renáta. Časové rozlíšovanie nákladov a výnosov v účtovníctve podnikateľov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 7-8, s. 11-19. KEGA 026EU-4/2016 "Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky".
  článok

  článok