Výsledky vyhľadávania

 1. STEINHAUSER, Dušan. Corruption Perception and Hofstede’s Cultural Dimensions. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 408-416 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. OGOREVC, Marko - SLABE-ERKER, Renata. Assessment of the European Common Agricultural Policy and Landscape Changes: an Example from Slovenia. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 11, pp. 489-498.
  článok

  článok

 3. Graždanskoje jedinstvo, etnokuľturnoje i konfessijonaľnoje mnogoobrazije kak cennostnyje osnovanija i faktory konsolidaciji rossijskogo obščestva: otečestvennyje i zarubežnyje praktiki. Kruglyj stol s meždunarodnym učastijem. Graždanskoje jedinstvo, etnokuľturnoje i konfessijonaľnoje mnogoobrazije kak cennostnyje osnovanija i faktory konsolidaciji rossijskogo obščestva: otečestvennyje i zarubežnyje praktiki : sbornik materijalov učastnikov kruglogo stola s meždunarodnym učastijem, 13-14 aprelja 2018, (Rostov-na-Donu, Rossija). 1. izdanije. Rostov-na-Donu : Izdateľstvo JURIJU RANCHiGS, 2018. 511 s. ISBN 978-5-89546-962-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Post akvizičná etapa v integrácii podnikov. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 6-11. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 5. ČIEFOVÁ, Michaela. Perception of Intercultural Issues and Cultural Differences in Intercultural Workspace – the Example of Austria. In Gazdaság & Társadalom : Journal of Economy & Society. - Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2017. ISSN 0865-7823, 2017, év. 9, sz. 1, o. 70-81 online.
  článok

  článok

 6. LUKEŠOVÁ, Michaela. Interkulturní kompetence jako faktor kulturně kompetentní praxe v sociální práci. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. ISSN 1213-6204, 2015, roč. 15, č. 1, s. 96-108.
  článok

  článok

 7. BLÁHOVÁ, Mária. Specific role of nonverbal communication business. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2015. ISSN 1857-7431, 2015, vol. 11, no. 10, pp. 11-19 online.
  článok

  článok

 8. GÁBORÍKOVÁ, Eva. Multikultúrna abeceda HR manažéra. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 4, s. 40-41.
  článok

  článok

 9. NAVRÁTILOVÁ, Ludmila. Can we advertise by the same way internationally? Cultural insight to France, the United Kingdom and the United States of America. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 2, s. 166-175. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0205559/2015_02_sets.pdf>
  článok

  článok

 10. DANCÁKOVÁ, Ivana. Analýza vývoja a vplyv konceptu multikulturalizmu vo svete. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 3, s. 18-31 online.
  článok

  článok