Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1482  
Vaša otázka: Heslá = "rozpočet štátny"
 1. DANIEL, Pavel. Stát hledá cesty, jak zkrotit vysoké dluhy, jednou z nich může být zvýšení daně z nemovitostí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 3, s. 30-31.
  článok

  článok

 2. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Príjmy oslobodené od dane z príjmov FO. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 1, s. 162-197.
  článok

  článok

 3. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2021 použitých v roku 2022 v obciach. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 3, s. 12-23.
  článok

  článok

 4. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Daň z motorových vozidiel ako forma navýšenia príjmov štátnych rozpočtov. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2022 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4978-3, s. [1-14]. VEGA 1/0356/19, APVV-20-0338.
  článok

  článok

 5. MURA, Ladislav. [Lukáš Cíbik: Theory and Practice of Public Budgets]. In Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2022. ISSN 1339-7826, 2022, vol. 9, no. 1, s. 61-63 online. Recenzia na: Teória a prax verejných rozpočtov / Lukáš Cíbik ; recenzenti: Václav Vybíhal, Ladislav Mura. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0233-2.
  článok

  článok

 6. VONDROVIC, Robert. Státní rozpočet versus rozpočty územně samosprávných celků v období 2020 až 2021. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2022. ISSN 1801-7118, 2022, roč. 18, č. 4, s. 42-55.
  článok

  článok

 7. BELIČKOVÁ, Kornélia. Trendy v zostavovaní rozpočtov subjektov verejnej správy v súčasnom období. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 5-10. VEGA 1/0239/19, APVV-19-0108.
  článok

  článok

 8. HARUMOVÁ, Anna. The Effective Tax Rate and The Tax Gap in Tax Collection. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4992-9, s. 129-138.
  článok

  článok

 9. BABČÁK, Vladimír. Základy slovenského finančného práva. Ružomberok : EPOS, 2022. 495 s. ISBN 978-80-562-0340-8. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 10. BELIČKOVÁ, Kornélia - REGULOVÁ GAJDOŠOVÁ, Hilda - SKÝPALOVÁ, Miroslava. Verejné rozpočtové systémy. Recenzenti: Juraj Válek, Zuzana Brindzová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 209 s. [13,72 AH]. ISBN 978-80-225-4986-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.