Výsledky vyhľadávania

 1. LEHUTA, Michal. Hospodárstvo USA: tak vyzerá svetová ekonomická špička. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. novembra 2017, roč. 27, č. 47.
  článok

  článok


 2. MAREK, Lukáš. Evropský systém pojištění vkladů a řešení krizí bank: příležitost k rozšíření jednotného mechanismu pro řešení krizí. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 4, s. 59-76.
  článok

  článok


 3. OLEXOVÁ, Cecília - GAJDOŠ, Jozef. Daň z pridanej hodnoty a Lafferova krivka. In Slovensko-české dni daňového práva : daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Medzinárodná vedecká konferencia. I. Slovensko-české dni daňového práva : daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam : recenzovaný zborník vedeckých prác : [medzinárodná vedecká konferencia : 24.-25.10.2017, Košice, Slovensko] [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-8152-584-1, s. 265-275 online. APVV-16-0160.
  článok

  článok


 4. KONEČNÝ, Peter. Pôsobnosť obce v oblasti športu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 1, s. 5-7.
  článok

  článok


 5. KUBICOVÁ, Jana. Taxation of hybrid financial instruments in international context. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 178-187. VEGA 1/0776/16 70 %, APVV-15-0322 30 %.
  článok

  článok


 6. PÁLENÍK, Viliam. Uvoľniť dlhovú brzdu? Prečo a načo? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 12.
  článok

  článok


 7. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva). Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : [zborník príspevkov z konferencie : téma: meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva) : Bratislava, 25.4.2017]. Recenzovali: František Bernadič ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. 46 s. ISBN 978-80-88946-76-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. POBUDOVÁ, Daniela. Číslo, ktoré nás zaujalo 0,7%. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 2, s. 28 online.
  článok

  článok


 9. SĂVOIU, Gheorghe et al. A Monte Carlo method simulation of the European funds that can be accessed by Romania in 2014-2020. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 19-35.
  článok

  článok


 10. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava - MUCHA, Martin. Economic Problems and Their Effect on the Defense of Slovakia. In Otoczenie a wartość biznesu. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2017. ISBN 978-83-7947-289-5, s. 105-114.
  článok

  článok