Výsledky vyhľadávania

 1. MAKALATIA, Givi. Comparative Analysis of the Factors Affecting the Economic Growth in Georgia and Assessment of the Efficiency of the Budget Policy. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 1-10.
  článok

  článok

 2. VAŠEKOVÁ, Miroslava. Evolution of Value Added Tax Gap in the Slovak Republic. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 159-164. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. DUBROVINA, Nadiya - GUR`JANOVA, L. S. - NEUBAUEROVÁ, Erika. Osobennosti formirovanija bjudžetov na različnych urovnjach ierarchii v stranach JeS: opyt Slovakii. In Sociaľni, ekonomiko-pravovi ta finansovi vyklyky v umovach globaľnych transformacij : monografija. - Charkiv : VŠEM - CHNEU im. Kuznecija, 2019. ISBN 978-80-89654-57-4, s. 26-45.
  článok

  článok

 4. BARTES, Richard. Development of the French Budget and Budgeting. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 54-61.
  článok

  článok

 5. BOIAR, Andrii. Optimizing the Structure of the European Union Budget Expenditure. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 348-362.
  článok

  článok

 6. RABATINOVÁ, Marcela. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Instruments (Case II - Value Added Tax in Slovakia). In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 124-147 [1,24 AH]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 7. TURKOVÁ, Ivana. Státní rozpočet, veřejný dluh a mandatorní výdaje České republiky od roku 1993 do roku 2017. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 2, s. 50-62.
  článok

  článok

 8. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Revenue and Expenditure Analysis from the Point of View of the State Budget Balance. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 361-368. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 9. STRNADOVÁ, Zuzana. Co by měl vědět příjemce dotace. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 189 s. ISBN 978-80-247-3076-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ŠVÁBOVÁ, Lucia - ĎURICA, Marek - KLIEŠTIK, Tomáš. Modelovanie nákladov nezamestnanosti mladých absolventov na Slovensku: kontrafaktuálny prístup. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 5, s. 552-556.
  článok

  článok