Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELKA, Ľuboš. Svetlé zajtrajšky Eurozóny. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 21. mája 2018, roč. 28, č. 115, s. 28.
  článok

  článok


 2. EMERLING, Izabela - WOJCIK-JURKIEWICZ, Magdalena. The Risk Associated With the Replacement of Traditional Budget With Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 2585-7258, 2018, roč. 12, č. 1, s. 55-63.
  článok

  článok


 3. VYBÍHAL, Václav. Fiscal Decentralisation and its Impact on Economy of Municipalities in the Slovak Republic and Czech Republic. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 2, s. 78-100.
  článok

  článok


 4. MORAVEC, Lukáš - HINKE, Jana - KAŇKA, Stanislav. Stanovení mezery DPH - případ České republiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 4, s. 450-472.
  článok

  článok


 5. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Fiscal Policy Of Slovakia and Its Impact on the State Budget Deficit. In SGEM 2018. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018 : Conference Proceedings : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 26 August - 01 September 2018, Albena Co., Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. ISBN 978-619-7408-63-8. ISSN 2367-5659, vol. 5, no. 1.3, pp. 199-205. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 6. STRAKOVÁ, Eliška - SANKOT, Ondřej. Vztah salda veřejných financí a hospodářského cyklu na příkladu evropských zemí OECD. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 1, s. 22-39.
  článok

  článok


 7. PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Editor: Roman Lacko ; recenzenti: Zuzana Hajduová, Šárka Vilámová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 71 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-225-4582-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. OECD Economic Surveys: Brazil 2018 : February 2018. Volume 2018/4. Paris : OECD, 2018. 162 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-brazil-2018_eco_surveys-bra-2018-en> ISBN 978-92-64-29047-1.
  kniha

  kniha


 9. Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth. Reviewers: Junghun Kim, Dougherty Sean. Paris : OECD ; Seoul : Korea Institute of Public Finance, 2018. 258 s. OECD Fiscal Federalism Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fiscal-decentralisation-and-inclusive-growth_9789264302488-en> ISBN 978-92-64-30247-1.
  kniha

  kniha


 10. OECD Economic Surveys: Greece 2018 : April 2018. Volume 2018/9. Paris : OECD, 2018. 184 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2018_eco_surveys-grc-2018-en> ISBN 978-92-64-29251-2.
  kniha

  kniha