Výsledky vyhľadávania

 1. ORAVCOVÁ, Ivana. 3 veci, ktoré by ste si mali skontrolovať v projekte. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 2. JESNÝ, Martin. Rozpočet 4.0 sa musí vrátiť cez inovácie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Jún-Júl 2018, č. 5, s. 52-57.
  článok

  článok

 3. DUBCOVÁ, Gabriela - MASOLYTINA, Iryna. Ethical attributes of enterprise subjects with social responsible investing and public interest activities. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov I. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3611-0, s. 26-35.
  článok

  článok

 4. MAGÁTOVÁ, Michaela. Marketing cestovného ruchu na úrovni štátu. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník příspěvků. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN 80-7318-384-6.
  článok

  článok

 5. Súčasné efekty mediálnej sily. In Slovenský Profit : týždenník o ekonomike, podnikaní a peniazoch. - Bratislava : A-HA, public, 1997, 8. apríl 1997, roč. 5, č. 15, s. 7.
  článok

  článok

 6. EWERT, Ralf - WAGENHOFER, Alfred. Interne Unternehmensrechnung. 3. überarb. und erw. Aufl. Berlin : Springer, 1997. 725 s. Springer-Lehrbuch. ISBN 3-540-62999-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. CHODASOVÁ, Alena - KOTLÁN, Richard. Podnikanie v stavebníctve : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1997. 84 s. ISBN 80-225-0833-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. TRIGEORGIS, Lenos. Real Options : Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. 1. ed. Cambridge : The MIT Press, 1996. 427 s. ISBN 0-262-20102-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. COOLEY, Philip L. Advances in Business Financial Management : A Collection of Readings. 2. ed. Fort Worth : The Dryden Press, 1996. 669 s. The Dryden Press Series in Finance. ISBN 0-03-015717-X. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. MAURO, Paolo. The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure. 1. ed. Washington : International Monetary Fund, 1996. 27 s. IMF Working Paper, 98. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]