Výsledky vyhľadávania

 1. LEE, Robert D. - JOHNSON, Ronald W. - JOYCE, Phillip G. Public Budgeting Systems. 10th Edition. Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2021. 560 s. ISBN 9781284198980. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BELIČKOVÁ, Kornélia - BELKOVICSOVÁ, Daša - SKÝPALOVÁ, Miroslava. Rozpočtová teória a politika : pomôcka k seminárom. Recenzenti: Erika Neubauerová, Lukáš Baňacký. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 238 s. [10,956 AH]. ISBN 978-80-225-4851-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 3. STŘELCOVÁ, Iveta - ČERNOVICKÝ, Vojtěch. Realizace BIM modelu v rozpočtování pozemních staveb. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 1, s. 40-51.
  článok

  článok

 4. MACHÁČOVÁ, Tatiana. Formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtovania. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 10, s.12-17.
  článok

  článok

 5. URBANOVÁ, Terézia. Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov použité v roku 2020. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 3, s. 9-17.
  článok

  článok

 6. BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BRINDZOVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : vybrané problémy. Recenzenti: Erika Neubauerová, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 261 s. [11,682 AH]. ISBN 978-80-225-4757-4.
 7. BARTES, Richard. Development of the French Budget and Budgeting. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 54-61.
  článok

  článok

 8. Slovenský rozpočet? Kompromisný, ale v poriadku... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 11, s. 42-43.
  článok

  článok

 9. CIMA Management Accounting (Subject P1) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 556 s. ISBN 978-1-78740-196-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019. Paris : OECD, 2019. 264 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/budgeting-and-public-expenditures-in-oecd-countries-2018_9789264307957-en> ISBN 978-92-64-30794-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]