Výsledky vyhľadávania

 1. Trend : ekonomický týždenník o podnikaní a podnikateľoch na Slovensku. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : News and Media Holding. 51x ročne (dve dvojčísla). ISSN 1335-0684. Dostupné na : http://www.etrend.sk/trend-archiv.html
  časopis

  časopis

 2. Trend : Das Wirtschaftsmagazin. Wien : Verlag & Medieninhaber. 52x ročne. ISSN 0049-4623. Dostupné na : https://www.trend.at/
  časopis

  časopis

 3. GINEVIČIUS, Romualdas et al. Quantifying the Economic Development Dynamics of a Country Based on the Lorenz Curve. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 1, s. 55-65.
  článok

  článok

 4. FIFEKOVÁ, Elena et al. Dilemmas of Economic Growth : The Path from Unlimited Possibilities towards Responsibility? Reviewers: Daneš Brzica, Karol Morvay. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 78 s. [4,7 AH]. VEGA 2/0002/18, VEGA 1/0716/19. ISBN 978-80-7676-042-4.
 5. HOJDIK, Vladimír. Current Challenges of Globalization in the Automotive Industry in European Countries. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. I-20-103-00.
  článok

  článok

 6. BAJUSOVÁ, Martina - ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. The Role of University Faculties in Regional Development. In 20th RSEP International Economics, Finance & Business. 20th RSEP International Economics, Finance & Business Conference : Conference Proceedings. - Ankara : BC Publishing, 2021. ISBN 978-605-06961-8-9, pp. 51-62 online. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 7. HUDSON, Ray. Life Post-Brexit in the Divided Realm. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 1, pp. 14-19.
  článok

  článok

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Digitalization as a Tool to Support Innovation: A European Perspective. In Ekonomìčnij forum. - Lutsk : Lutsk National Technical University. ISSN 2415-8224, 2021, vol. 1, no. 1, pp. 29-34 online.
  článok

  článok

 9. Papier znesie všetko. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 10. LEŠKO, Peter. Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-8] online. KEGA K-20-035-00, VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok