Výsledky vyhľadávania

 1. Alternatives économiques. Quétigny : Alternatives Economiques. iná periodicita. ISSN 0247-3739. Dostupné na : https://www.alternatives-economiques.fr/projet-dalternatives-economiques-070720168677.html
  časopis

  časopis


 2. DVORNICKÝ, Igor. Teória sociálnych aspektov sprevádzajúca sociálny rozvoj a blaho obyvateľstva. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 40-50 online.
  článok

  článok


 3. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta et al. Analysis of the relationship between the size and structure of public expenditure and socio-economic development. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 4, s. 320-333.
  článok

  článok


 4. ANTALOVÁ, Mária. Social quality and knowledge capital. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 17-21 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 5. Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1338-6336.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 6. BUČEK, Ján - PLEŠIVČÁK, Martin. Self-Government, development and political extremism at the regional level: a case study from the Banská Bystrica region in Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 6, s. 599-635.
  článok

  článok


 7. KINTLER, Jakub. Vplyv parametrov znalostného transferu na socioekonomický rozvoj Slovenska. In Socioekonomický rozvoj evropských regionů : studia. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-022-3, s. 50-58. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 8. MAJERNÍK, Milan et al. Evaluation of "green" business growth and economy in Slovakia using international indicators. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1451-1459 online. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok


 9. Problems and prospects of territories’ socio-economic development. International scientific conference. Problems and prospects of territories’ socio-economic development : conference proceedings of the 6th international scientific conference : april 20 - 23, 2017, Opole, Poland [elektronický zdroj]. Reviewers: Marian Ciepaj, Pavlo Zakharchenko. 1st ed. Opole : Publishing House WSZiA, 2017. online [272 s.]. ISBN 978-83-62683-10-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Engines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS. Engines of urban and regional development : conference proceedings : 6th central european conference in regional science : 20 – 22 september 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. online [766 s.]. ISBN 978-80-557-1335-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha