Výsledky vyhľadávania

 1. BALOG, Miroslav. Effects of the Slovak Science Parks and Research Centers. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 1338-3590, 2019, vol. 11, no. 2, s. 43-52.
  článok

  článok

 2. BROŽEK, Katarzyna. Comparative Analysis of Selected Determinants of Innovation in EU Countries. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 2, pp. 29-32.
  článok

  článok

 3. OECD reviews of innovation policy: Costa Rica 2017. Paris : OECD, 2017. 167 s. OECD reviews of innovation policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-costa-rica-2017_9789264271654-en> ISBN 978-92-64-27163-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Safety Assessment of Transgenic Organisms in the Environment. Volume 7. OECD Consensus Documents. Paris : OECD, 2017. 243 s. Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/safety-assessment-of-transgenic-organisms-in-the-environment-volume-7_9789264279728-en> ISBN 978-92-64-27971-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD reviews of innovation policy: Lithuania 2016. Paris : OECD, 2016. 170 s. OECD reviews of innovation policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-lithuania-2016_9789264259089-en> ISBN 978-92-64-25907-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. OECD reviews of innovation policy: Malaysia 2016. Paris : OECD, 2016. 242 s. OECD reviews of innovation policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-malaysia_9789264255340-en> ISBN 978-92-64-25533-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LIPTÁK, František. Úvahy o výzve teórii manažmentu z pohľadu budúcnosti. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 104-109 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. Global trends to 2030: can the EU meet the challenges ahead? [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. online [79 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2796/25769> ISBN 978-92-79-38394-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ALEXY, Július. Vzdelávacie systémy a trh práce v druhej vlne hospodárskej krízy. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 5-10 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok

 10. RIEVAJOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ, Jaroslava - SZÜDI, Gábor. Innovation and inequality - how to increase innovation to combat inequalities in Europe? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 4, s. 427-436. VEGA 1/0103/12, ITMS 26240120032.
  článok

  článok