Výsledky vyhľadávania

 1. MALACHOVSKÝ, Andrej. Kde sme a kde by sme už mali byť (alebo nič nie je staršie ako včerajší úspech). In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jeseň, s. 44-48.
  článok

  článok


 2. OPRŠAL, Zdeněk - HARMÁČEK, Jaromír. Geografické, environmentální a socioekonomické determinanty cestovního ruchu v malých ostrovních rozvojových státech (SIDS). In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 2, s. 161-177.
  článok

  článok


 3. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Turizmus - jeden z motorov nemeckej ekonomiky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 22. júna 2017, roč. 27, č. 25.
  článok

  článok


 4. Organizovaný cestovný ruch v SR 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 15 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-569-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. ŠEBOVÁ, Elena - KUČEROVÁ, Jana. Turisti z rusky hovoriacich krajín na Slovensku a ich spotrebiteľské správanie. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 17-27.
  článok

  článok


 6. KLÍMOVÁ, Monika. Specifika čínské klientely v hotelnictví a cestovním ruchu České republiky. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-252X, červenec 2016, roč. 7, č. 1, s. 35-43.
  článok

  článok


 7. Organizovaný cestovný ruch v SR 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 15 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-484-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. KOSTKOVÁ, Miroslava. Změny turistické návštěvnosti destinace Česko. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 661-672.
  článok

  článok


 9. ŠIMONČIČOVÁ, Anna. Špecifiká eventového cestovného ruchu vyvolaného Folklórnym festivalom Východná. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015 [elektronický zdroj]. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 183-194.
  článok

  článok


 10. KVASNOVÁ, Diana - PANČÍKOVÁ, Kristína. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na nákupné správanie obyvateľov krajín V4 v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2016. ISSN 0139-8660, 2016, roč. 49, č. 1, s. 54-59.
  článok

  článok