Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 174  
Vaša otázka: Heslá = "ruch cestovný domáci"
 1. MICHÁLKOVÁ, Anna et al. Economics of Tourism. Regional Aspects. Reviewers: Ilze Medne, Anna Jęczmyk, Monika Naďová Krošláková, Martina Özoğlu. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 138 s. [11,88 AH]. KEGA 034EU-4/2020. ISBN 978-80-7556-121-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. FIALOVÁ, Dana - NOVOTNÁ, Markéta. Změna cestovatelského chování během pandemie. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 3. CHLPEK, Samuel - HORVÁTHOVÁ, Ivana. Vplyv darčekových predmetov (suvenírov) ako propagačného aspektu pre domáci cestovný ruch na Slovensku. In MERKÚR 2022. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2022 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5013-0, pp. 111-120. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 4. HORNOK, Michal. Analýza výnosu dane za ubytovanie. In Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2022. ISSN 0139-8660, 2022, roč. 55, č. 4, s. 205-217.
  článok

  článok

 5. TAJTÁKOVÁ, Mária. Dopady pandémie COVID-19 na domáci cestovný ruch na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 70-80.
  článok

  článok

 6. ANTOŠOVÁ, Gabriela - HAUSMANN, Clara - PFEIFER, Verena. Collaborative Destination Management of V4 Vountries and Germany During the Covid-19 Pandemic. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2021. ISSN 1339-3367, 2021, vol. 10, no. 2, s. 75-80.
  článok

  článok

 7. ORELOVÁ, Andrea - GÚČIK, Marián. Faktory vplyvu na výkonnosť sektora cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2021. ISSN 0139-8660, 2021, roč. 54, č. 4, s. 200-228.
  článok

  článok

 8. ŠIMOČKOVÁ, Ivana - LIPTÁKOVÁ, Anna. Športový cestovný ruch v Horehronskom regióne. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2021. ISSN 0139-8660, 2021, roč. 54, č. 4, s. 248-258. Recenzia na: Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela = Economic Review of Tourism. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2021.
  článok

  článok

 9. ŠEBOVÁ, Ľubica - ALBERTOVÁ, Alica - LAZUROVÁ IZABELA. Funding of Destination Management Organisations in Slovakia from State Resources. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2021. ISSN 1804-252X, 2021, roč. 12, č. 3, s. 51-61.
  článok

  článok

 10. ANTALOVÁ, Renáta. Slovenský cestovný ruch v období medzi druhou a treťou vlnou pandémie COVID-19. In Vplyv pandémie COVID-19 na ekonomiku, účtovnú prax, výskum a kvalitu vzdelávania. webinár. Vplyv pandémie COVID-19 na ekonomiku, účtovnú prax, výskum a kvalitu vzdelávania : zborník vedeckých statí z vedeckého webinára = Proceedings of Scientific Papers from Scientific Webinar. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-87-7, s. 6-11. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.