Výsledky vyhľadávania

 1. MALACHOVSKÝ, Andrej. Kde sme a kde by sme už mali byť (alebo nič nie je staršie ako včerajší úspech). In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jeseň, s. 44-48.
  článok

  článok


 2. SOKOLOVÁ, Jana - POMPUROVÁ, Kristína. Dopyt po dobrovoľníckom cestovnom ruchu: Prípadová štúdia obyvateľov mesta Banská Bystrica. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 1, s. 40-49.
  článok

  článok


 3. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Návrhy SNS na podporu turizmu sú podľa expertov populizmom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 42-45.
  článok

  článok


 4. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Turizmus - jeden z motorov nemeckej ekonomiky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 22. júna 2017, roč. 27, č. 25.
  článok

  článok


 5. ŠAMBRONSKÁ, Kristína - MATUŠÍKOVÁ, Daniela - ŻEGLEŃ, Patrycja. Marketingová prezentácia Slovenska ako destinácie prostredníctvom SACR vo vybranom období. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 2, p. [47-58].
  článok

  článok


 6. GÚČIK, Marián - MARCIŠ, Matúš. Zmeny v štruktúre spotreby rezidentov Slovenska v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 2, s. 82-94.
  článok

  článok


 7. PLESNÍK, Pavol. Aktivizácia domáceho cestovného ruchu na Slovensku. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015 [elektronický zdroj]. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 7-15.
  článok

  článok


 8. ŠIMONČIČOVÁ, Anna. Špecifiká eventového cestovného ruchu vyvolaného Folklórnym festivalom Východná. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015 [elektronický zdroj]. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 183-194.
  článok

  článok


 9. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Zlý slovenský turistický rok. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 7. mája 2015, roč. 25, č. 18.
  článok

  článok


 10. LITOMERICKÝ, Juraj. Potenciál sakrálnych pamiatok na Slovensku a návrh opatrení pre jeho lepšie využitie v cestovnom ruchu. In Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu. medzinárodná vedecká konferencia. Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava: 4. júna 2015. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. ISBN 978-80-8105-710-6, s. 251-262.
  článok

  článok