Výsledky vyhľadávania

 1. LINDEROVÁ, Ivica - SCHOLZ, Petr. Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from Czech Republic. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 279-283.
  článok

  článok

 2. DORČÁKOVÁ, Ingrid - NOVYSEDLÁK, Martin - ČAKANOVÁ, Lucia. Postavenie a reputácia wellness ekonomiky na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 2, s. 67-76 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 3. RAPACZ, Andrzej - JANUSZEWSKA, Malgorzata. Štrukturálne zmeny produktu kúpeľných podnikov: prípadová štúdia Dolného Sliezska. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 1, s. 28-36.
  článok

  článok

 4. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo v domácom turizme na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 33-57.
  článok

  článok

 6. HOLUB, Dušan - MAGUROVÁ, Hana - KROPAJ, Marián. Legislatíva kúpeľníctva ako súčasti cestovného ruchu v Slovenskej republike. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie. Mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k IX. ročníku mezinárodní vědecké konference, Praha 3.11.2017. - Praha : TROAS, 2017. ISBN 978-80-88055-03-7, s. 78-84.
  článok

  článok

 7. KYŠEĽA, Kamil - REZNÍČKOVÁ, Lenka. Niektoré aspekty kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku, jeho problémy a výzvy. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 652-660 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. GÚČIK, Marián - KVASNOVÁ, Diana - PANČÍKOVÁ, Kristína. Medical SPA versus health tourism. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 2, s. 5-15.
  článok

  článok

 9. ELIAŠOVÁ, Darina. Výskum minerálnych prameňov v Kúpeľoch Červený Kláštor – Smerdžonka. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 54-66 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ELIAŠOVÁ, Darina. Pozycja uydrowiska Cerwonz Klastor-Smerdzonka w słowacko-polskim przygranicznim. In ZN Europa Regionum : zeszyt naukowy. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. ISSN 1428-278X, s. 161-171.
  článok

  článok