Výsledky vyhľadávania

 1. TOKAR, Yarina - DEMIAN, Yaroslava - SZARYSZOVÁ, Petra. Accounts Receivable Management of Tourism Enterprises. In Osvita i nauka : mižnardnij naukovij žurnal. - Mukachevo : Mukachevo State University. ISSN 2617-0841, 26, no. 1, pp.229-232.
  článok

  článok

 2. FODRANOVÁ, Iveta. Slovensko vie pomôcť cestovnému ruchu aj bez ministerstva. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2019. ISSN 1335-4701, 30. októbra 2019, roč. 27, č. 210, s.
  článok

  článok

 3. MICHÁLKOVÁ, Anna. Návštevnosť Mohyly M.R. Štefánika na Bradle. In Oficiálna stránka mesta Brezová pod Bradlom. - Brezová pod Bradlom : [S.n.], 2019, 10.10.2019, s. [1] online.
  článok

  článok

 4. POLLÁK, František et al. Innovative Approaches to the Reputation Management in the Tourism Sector. In IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. - Linz : TRAUNER Verlag, 2019. ISBN 978-3-99062-590-3, pp. 285-292 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 5. ALAMMARI, Ali - DAROUGI, Amina A.M. - DUNAY, Anna. Tourism Sector in Libya – a Situation Analysis. In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2019. ISSN 1338-6581, 2019, vol. 8, no. 1, s. 7-20.
  článok

  článok

 6. ČERVENKA, Peter - GÁŽIOVÁ, Kristína. Moderné navigačné technológie a ich aplikácia v cestovnom ruchu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 5-15 online.
  článok

  článok

 7. Záujem o pobyty na Slovensku stúpa. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 53.
  článok

  článok

 8. ROMANOVA, Anna. Tourists from Canada as priority customers of the Ukrainian tourism product. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 35-39.
  článok

  článok

 9. FODRANOVÁ, Iveta. Regulated or Unregulated Trade of Tourist Guides? - Registrovaný vo: Scopus. In African journal of hospitality tourism and leisure. - Helderkruin : [Central University of Technology]. ISSN 22223-814X, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 1-13 online.
  článok

  článok

 10. LINDEROVÁ, Ivica - SCHOLZ, Petr. Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from Czech Republic. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 279-283.
  článok

  článok