Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 3977  
Vaša otázka: Heslá = "ruch cestovný"
 1. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Inovácie v cestovnom ruchu : prípadové štúdie. Recenzent: Michal Lukáč. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 119 s. [5,58 AH]. KEGA 007EU-4/2020. ISBN 978-80-7556-117-6.
 2. DŹOGAN, Milan - LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Is It Better to Support Tourism After Pandemic Regionally or Globally? Case of European Union From the Socio-Economic Perspective. - Registrovaný: Scopus. In Applied Economics Letters. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291, 2023, vol. 30, no. 5, pp. 657-662. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. MICHÁLKOVÁ, Anna et al. Economics of Tourism. Regional Aspects. Reviewers: Ilze Medne, Anna Jęczmyk, Monika Naďová Krošláková, Martina Özoğlu. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 138 s. [11,88 AH]. KEGA 034EU-4/2020. ISBN 978-80-7556-121-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. HALENÁROVÁ, Mária - GÁLL, Jozef. Impact of Economic Indicators of Sustainable Development of Slovak Spas. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 23th International Joint Conference, 18 - 19 May 2023, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5064-2, pp. 107-116. I-23-109-00.
  článok

  článok

 5. YILMAZ, Ebru Gül - BIYIKLI, Süreyya İmre - DEMIR, Ceren. Impacts of Technology on Economic Growth: with Difference between Tourism Countries and Industry Countries Aspect Based on Extended Solow Growth Model. In Scientific Papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2023. ISSN 1804-8048, 2023, vol. 31, no. 1, s. 1-14.
  článok

  článok

 6. JÁNOŠKOVÁ, Kristína. Dependence of the Tourism Development on the Implementation of European Structural and Investment Funds in Slovakia. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-3081, 2023, roč. 16, č. 1, s. 57-64.
  článok

  článok

 7. RUDÝ, Stanislav. Cestovný ruch – odpadové hospodárstvo a udržateľný rozvoj. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 50-70. I-22-106-00.
  článok

  článok

 8. KUBÍKOVÁ, Ľubomíra - RUDÝ, Stanislav. Digitalizácia a odpad v cestovnom ruchu. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 121-131. I-22-106-00.
  článok

  článok

 9. BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Development of Tourism in the Slovak Republic After the Covid-19 Pandemic in Terms of the Number of Visitors in Accommodation Facilities. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 113-120. I-22-106-00.
  článok

  článok

 10. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.