Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Marián. K systému slovenské právní úpravy cestovního ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 51-58.
  článok

  článok


 2. NOVOTNÝ, Lukáš. Přeshraniční cestovní ruch - příklad regionu Ašského výběžku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 74-87.
  článok

  článok


 3. PETRÁŠ, René. Současné právní problémy cestovního ruchu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 12-23.
  článok

  článok


 4. CHALOUPKA, Radek. Nové pojetí podpory destinačního managementu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 24-36.
  článok

  článok


 5. KMECO, Ľubomír. Význam zákona o podpore cestovného ruchu na Slovensku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 37-50.
  článok

  článok


 6. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 4x ročne. ISSN 0139-8660
  časopis

  časopis


 7. MARKOVIČOVÁ, Laura. Faktory udržateľného cestovného ruchu a ich aplikácia na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2018. 188 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 9. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica> ISSN 1804-252X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 10. Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Direct press. 4x ročne. ISSN 1337-0545
  časopis

  časopis