Výsledky vyhľadávania

 1. TIETENBERG, Tom - LEWIS, Lynne. Environmental and Natural Resource Economics. 11th Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2018. 557 s. ISBN 978-1-138-63230-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. POTISKOVÁ, Ingrid. Vplyv informačných technológii na marketingovú komunikáciu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 60-66 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. BARTOŠ, Adam. Aktuálne problémy poľnohospodárskych družstiev v SR a ČR. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 122-127. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 4. OECD - FAO Agricultural Outlook 2018-2027 : Special Focus: Middle East and North Africa. Paris : OECD ; Rome : FAO, 2017. 107 s. OECD-FAO Agricultural Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2018-2027_agr_outlook-2018-en> ISBN 978-92-64-29721-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Review of Fisheries : Policies and Summary Statistics. Paris : OECD, 2017. 124 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-fisheries-policies-and-summary-statistics-2017_rev_fish_stat_en-2017-en> ISBN 978-92-64-28225-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. NÉMETHOVÁ, Jana - OREMUSOVÁ, Dáša - KREJČOVÁ, Alica. Regionálne diferenciácie rybného hospodárstva Slovenska. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 675-690.
  článok

  článok

 7. NÉMETHOVÁ, Jana - KREJČOVÁ, Alica. Rybné hospodárstvo Slovenska. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 1, s. 61-80.
  článok

  článok

 8. VIDOVÁ, Jarmila. Akvakultúra - význam, prínosy a riziká. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, December 2015, roč. 2, č. 12, s. 1-8 online.
  článok

  článok

 9. BAKOŠOVÁ, Henrieta. Nepúšťajme ryby k vode. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 3, s. 8-9.
  článok

  článok

 10. ŠARAPATKA, Bořivoj - PAVELKOVÁ CHMELOVÁ, Renata - FRAJER, Jindřich. Vývoj rybníkářství jako součásti kulturního dědictví v České republice se zaměřením na stav od poloviny 19. století. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014. ISSN 0044-4863, 2014, roč. 48, č. 1, s. 29-32.
  článok

  článok