Výsledky vyhľadávania

 1. POTISKOVÁ, Ingrid. Vplyv informačných technológii na marketingovú komunikáciu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 60-66 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. BARTOŠ, Adam. Aktuálne problémy poľnohospodárskych družstiev v SR a ČR. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 122-127. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok


 3. OECD Review of Fisheries : Policies and Summary Statistics. Paris : OECD, 2017. 124 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-fisheries-policies-and-summary-statistics-2017_rev_fish_stat_en-2017-en> ISBN 978-92-64-28225-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. NÉMETHOVÁ, Jana - KREJČOVÁ, Alica. Rybné hospodárstvo Slovenska. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 1, s. 61-80.
  článok

  článok


 5. NÉMETHOVÁ, Jana - OREMUSOVÁ, Dáša - KREJČOVÁ, Alica. Regionálne diferenciácie rybného hospodárstva Slovenska. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 675-690.
  článok

  článok


 6. VIDOVÁ, Jarmila. Akvakultúra - význam, prínosy a riziká. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, December 2015, roč. 2, č. 12, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 7. BAKOŠOVÁ, Henrieta. Nepúšťajme ryby k vode. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 3, s. 8-9.
  článok

  článok


 8. ŠARAPATKA, Bořivoj - PAVELKOVÁ CHMELOVÁ, Renata - FRAJER, Jindřich. Vývoj rybnikářství jako součásti kulturního dědictví v České republice se zaměřením na stav od poloviny 19. století. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014. ISSN 0044-4863, 2014, roč. 48, č. 1, s. 29-32.
  článok

  článok


 9. OECD factbook 2013 : economic, environmental and social statistics. Paris : OECD, 2013. 270 s. ISBN 978-92-64-17706-2. ISSN 1995-3879. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Rebuilding fisheries : the way forward. Paris : OECD, 2012. 105 s. ISBN 978-92-64-17692-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]