Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 325  
Vaša otázka: Heslá = "súťaže"
 1. HUDÁKOVÁ, Anna - BURGER, Ivan. HR Gold 2010: dvanásty ročník súťaže. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 2- 6.
  článok

  článok

 2. HOLZEROVÁ, Patrícia - ČIČKOVÁ, Zuzana. Spatial Model with the Influence of the Regulator on the Decisions of Duopolists. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-93-8, pp. 63-69 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 3. PETR, Michal. Novela zákona o významné tržní síle - cesta tam a zase zpátky. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2022. ISSN 1804-1183, 2022, č. 1, s. 5-10.
  článok

  článok

 4. MĚKOTA, Jan - CERVANOVÁ, Anna. Concurrent Enforcement of DMA and Competition Law and ne bis in idem Principle. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2022. ISSN 1804-1183, 2022, č. 1, s. 11-15.
  článok

  článok

 5. MACKO, Richard. Medzinárodná právomoc a vnútroštátna príslušnosť súdov pri súkromnoprávnom vymáhaní súťažného práva. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2021. ISSN 1804-1183, 2021, č. 4, s. 104-110.
  článok

  článok

 6. PETR, Michal. Adresáti právní úpravy - jak dalece se koncept soutěžitele promíta do dalších oblastí kompetence soutěžního úřadu? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2021. ISSN 1804-1183, 2021, č. 4, s. 97-103.
  článok

  článok

 7. SCHENKOVÁ, Kateřina. Vybrané změny posouzení vertikálních dohod v návrhu nové vertikální blokové výjimky. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2021. ISSN 1804-1183, 2021, č. 4, s. 111-114.
  článok

  článok

 8. HUBIČKA, Filip. Súťaží čím ďalej, tým väčšia konkurencia. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 12, s. 17-27.
  článok

  článok

 9. ZORKOVÁ, Eva. Criminal Enforcement soutěžního práva v České republice. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2021. ISSN 1804-1183, 2021, č. 1, s. 15-20.
  článok

  článok

 10. ZORKOVÁ, Eva. Kompatibilita terminologie soutěžního a energetického práva. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2021. ISSN 1804-1183, 2021, č. 2, s. 42-45.
  článok

  článok