Výsledky vyhľadávania

 1. ŠROBÁROVÁ, Soňa - HABÁNIK, Tomáš. Selected Theoretical Approaches and the Basis for Homelessness Currently. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 220-222.
  článok

  článok

 2. ŠPROCHA, Branislav. Rómska populácia na Slovensku a kohortná plodnosť rómskych žien podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1805-2991, 2017, roč. 59, č. 2, s. 118-131.
  článok

  článok

 3. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Sociálne bývanie na Slovensku. In Region v rozvoji společnosti 2017. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 19. a 20. října 2017, [Brno, Česko]. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-548-0, s. 454-464 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 4. ŠPROCHA, Branislav. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 64-81.
  článok

  článok

 5. ČTRNÁCT, Pavel. Příprava světových sčítání kolem roku 2020 pokračuje. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 2, s. 159-164.
  článok

  článok

 6. PODPIEROVÁ, Anna. Register-based statistics in the Netherlands. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, p. 349.
  článok

  článok

 7. RŮŽIČKOVÁ, Markéta - ŠÍDLO, Luděk. Vývoj náboženské struktury obyvatelstva České republiky a její regionální diferenciace podle výsledků sčítání lidu od roku 1991. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0011-8265, 2015, roč. 57, č. 1, s. 59-70. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200455/13005315q1.pdf>
  článok

  článok

 8. PEYCHLOVÁ, Kristýna - HOLPUCH, Petr. Možnosti využití tuzemských a zahraničních zkušeností pro koncepci celostátního sčítání osob bez domova v ČR. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0011-8265, 2015, roč. 57, č. 3, s. 245-269. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0210618/13005315q3.pdf>
  článok

  článok

 9. CHAJDIAK, Jozef. Poznámky k demografickému vývoju v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 20-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  článok

  článok

 10. MORÁVKOVÁ, Štěpánka - ŠIGUTOVÁ, Lenka. Česká a slovenská menšina ve výsledcích sčítání 2011. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0011-8265, 2014, roč. 56, č. 3, s. 239-247. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0192962/13005314q3.pdf>
  článok

  článok