Výsledky vyhľadávania

 1. JANUROVÁ, Kristýna. Sčítání lidí bez domova. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2021. ISSN 1210-3004, 2021, roč. 30, č. 3, s. 22-25.
  článok

  článok

 2. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. How to Make Estimates with Compensation for Nonresponse in Statistical Analysis of Census Data. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Saint-Louis : IEECA ̶ Istitute of Eastern Europe and Central Asia. ISSN 2328-8280, 2021, vol. 8, no. 2, pp. 149-159 online. KEGA 035EU-4/2020.
  článok

  článok

 3. UKROPEC, Anton. Pôsobnosť obce pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 9, s. 10-14.
  článok

  článok

 4. UKROPEC, Anton. Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2020. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 12, s. 10-13.
  článok

  článok

 5. HAŠKOVÁ, Hana - DUDOVÁ, Radka - POSPÍŠILOVÁ, Kristýna. Kde se berou jedináčci? Faktory související s jednodětností v ČR. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 2, s. 93-110.
  článok

  článok

 6. ŠROBÁROVÁ, Soňa - HABÁNIK, Tomáš. Selected Theoretical Approaches and the Basis for Homelessness Currently. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 220-222.
  článok

  článok

 7. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Sociálne bývanie na Slovensku. In Region v rozvoji společnosti 2017. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 19. a 20. října 2017, [Brno, Česko]. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-548-0, s. 454-464 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 8. ŠPROCHA, Branislav. Rómska populácia na Slovensku a kohortná plodnosť rómskych žien podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1805-2991, 2017, roč. 59, č. 2, s. 118-131.
  článok

  článok

 9. PODPIEROVÁ, Anna. Register-based statistics in the Netherlands. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, p. 349.
  článok

  článok

 10. ČTRNÁCT, Pavel. Příprava světových sčítání kolem roku 2020 pokračuje. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 2, s. 159-164.
  článok

  článok