Výsledky vyhľadávania

 1. OLLER, Filip. MiFID II –vybrané otázky novej právnej regulácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, December 2016, roč. 24, č. 6, s. 23-25.
  článok

  článok


 2. GÚČIK, Marián - GAJDOŠÍK, Tomáš - LENCSÉSOVÁ, Zuzana. Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu. Recenzovali: Alexander Mateides, Jarmila Indrová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-350-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 3. STŘÍTESKÝ, Václav - STRÁNSKÁ, Adrana - DRÁBIK, Peter. Crisis communication on facebook. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 103-111.
  článok

  článok


 4. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Sťažnosti. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 4, s. 26-29.
  článok

  článok


 5. ŠKRINIAR, Pavel - MARTINKOVÁ, Jana. Súdne spory s poisťovňami nie sú zriedkavé. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, november 2011, roč. 12, č. 11, s. 29. Dostupné na : <http://investor.hnonline.sk/c1-53800170-sudne-spory-s-poistovnami-nie-su-zriedkave>
  článok

  článok


 6. POMPUROVÁ, Kristína. Manažment prevádzky cestovnej kancelárie. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 139 s. ISBN 978-80-557-0314-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. ELIAŠOVÁ, Darina. Ochrana trhových subjektov vo vybraných oblastiach služieb. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 189 s. [12,708 AH]. ISBN 978-80-225-2984-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 8. URDZIKOVÁ, Jana. Komplexné a systémové riadenie sťažností v organizáciách. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 1335-7069, 2010, roč. 11, č. 1, s. 68-77.
  článok

  článok


 9. TUŽINSKÝ, Ľuboš. Vybavovanie sťažností v školách a školských zariadeniach. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 7-8, s. 38-40.
  článok

  článok


 10. GÚČIK, Marián. Sťažnosti v hotelových a reštauračných službách. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2010. ISSN 1337-0545, 2010, roč. 4, č. jeseň, s. 34-39. Dostupné na : <http://www.hotelier.sk/clanky/tema-cisla/13-sanosti-v-hotelovych-a-retauranych-slubach>
  článok

  článok