Výsledky vyhľadávania

 1. KÁLOVEC, Marek - MUCHOVÁ, Eva. Fiškálna udržateľnosť v krajinách V4. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 2. Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2011 - 2015 : ročenka. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 1011 s. ISBN 978-80-8121-489-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. GREŠŠ, Martin. Zahraničný obchod Slovenska s vybranými ázijskými ekonomikami. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 362-373 online.
  článok

  článok

 4. LALINSKÝ, Tibor. Vývozná konkurencieschopnosť Slovenska z pohľadu nových ukazovateľov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Október 2015, roč. 23, č. 8, s. 11-16.
  článok

  článok

 5. GARLICK, Jermy. China's trade with Central and Eastern European EU members: an analysis of Eurostat data, 2004-2014. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 4, s. 3-22.
  článok

  článok

 6. Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2010 - 2014 : ročenka. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 1007 s. ISBN 978-80-8121-397-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. FIFEK, Edmund et al. Hodnotenie konkurencieschopnosti ekonomiky v medzinárodnom porovnaní. Recenzenti: Martin Hošták, Ján Luchava. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 105 s. [5,74 AH]. VEGA 1/1057/12, I-15-107-00. ISBN 978-80-225-4212-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. SCHULTZOVÁ, Anna. Impact of tax revenues on the state budget balance and public debt in the years 2004 – 2013 – focusing on the - selection. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 86-93. VEGA 1/0443/1.
  článok

  článok

 9. SINPROH, Chalotorn - SIPKO, Juraj. Global imbalances. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2014. ISSN 1338-4465, 2014, č. 1, s. 57-73.
  článok

  článok

 10. SVATOŠ, Miroslav - SMUTKA, Ľuboš - ISHCHUKOVA, Natalia. The Position of agriculture in the Russian Federation - the last two decades development overview. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 11, pp. 489-502. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/137997.pdf>
  článok

  článok