Výsledky vyhľadávania

 1. BARDOVIČ, Jakub - GAŠPARÍK, Jozef. Enablers of Participatory Budgeting in Slovakia during the COVID-19 Pandemic. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021.
  článok

  článok

 2. ČAJKOVÁ, Andrea - ŠINDLERYOVÁ BUTORACOVÁ, Ivana. The COVID-19 Pandemic and Budget Shortfalls in the Local Governments in Slovakia. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021.
  článok

  článok

 3. BELKOVICSOVÁ, Daša. Tax System of Local Governments in the Slovak Republic. In Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky : 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija = 3. International Scientific and Practical Conference. - Černivci : Černivec'kyj nacionaľnyj universytet, 2021. ISBN 978-617-7611-99-7, s. 24-29.
  článok

  článok

 4. SIRAKOVOVÁ, Eva. Občiansky crowdfunding ako alternatívny mechanizmus financovania a poskytovania verejných statkov na úrovni lokálnej samosprávy. In Teória a prax verejnej správy. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 6. ročníka vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutočnila dňa 19. marca 2021 (online prostredníctvom MS Teams). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8152-996-2, s. 331-342 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 5. ČERNĚNKO, Tomáš - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Impact of the COVID-19 Pandemic on the Budget of Slovak Local Governments: Much Cry and Little Wool? - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 6. KAŠIAR, Ján. Štatút obce. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 4-5, s. 85-87.
  článok

  článok

 7. HRTÁNEK, Ladislav. Prenesené, decentralizované úlohy samosprávy. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 3, s. 56-58.
  článok

  článok

 8. HRTÁNEK, Ladislav. Výkon samosprávy obcami. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 10, s. 66-68.
  článok

  článok

 9. ŽÁRSKA, Elena. Fragmentácia versus spolupráca pre udržateľný rozvoj obce. In Transformace veřejné správy ve vybraných zemích střední Evropy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-068-1, s. 100-110. VEGA 1/0705/2018.
  článok

  článok

 10. GODA, Samuel - JILGE, Wilfried - NOVYKOV, Valeri. Zwischen korporativen Interessen und neuen Inseln der Veränderung – Lokalwahlen im Donbas 2020. In Ukraine Analysen. - Berlin : Bundezentrale fuer politische Bildung, 2020. ISSN [nemá], 2020, nr. 242, s. 18-21 [2 NS] online.
  článok

  článok