Výsledky vyhľadávania

 1. Road and Rail Infrastructure in Asia : Investing in Quality. Paris : OECD, 2018. 147 s. The Development Dimension. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/road-and-rail-infrastructure-in-asia_9789264302563-en> ISBN 978-92-64-30255-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Kompetencie obce pri financovaní regionálneho školstva z rozpočtu obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 12, s. 2-5.
  článok

  článok

 3. BARDOVIČ, Jakub et al. Regionálna samospráva na Slovensku optikou verejnej politiky. 1. vydanie. Bratislava : IRIS, 2018. 109 s. ISBN 978-80-8200-022-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BICEKOVÁ, Anna. Fiškálne krytie samosprávnych kompetencií regiónov nuts 3 v SR. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2018. ISSN 1336-9105, 2018, roč. 13, č. 1, s. [1-9].
  článok

  článok

 5. PIERŚCIENIAK, Agata. Collaboration As a Determinant of Local Development – Research Challenges. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2018. ISSN 1336-9105, 2018, roč. 13, č. 1, s. [10-17].
  článok

  článok

 6. KRULIŠ, Kryštof. Regional and Local Self-Governance: How Decentralization Developed in the Czech Republic. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2018. ISSN 2391-7083, 2018, no. 9, s. 72-83.
  článok

  článok

 7. JACKO, Tomáš - MALÍKOVÁ, Ľudmila. The Position of Regional Self-Government in the System of Public Administration in Slovakia and Problems of Regional Cooperation. In The Impact of Regionalisation, Intermunicipal Cooperation, and Metropolitanisation on Local, Regional, and National Governments in Europenment Activities. symposium. Metropolisation, regionalisation and rural intermunicipal cooperation. What impact on local, regional and national governments in Europe ? : proceedings of the symposium of Bratislava (2016). - [Clermont-Ferrand] : Institut Universitaire Varenne, 2018. ISBN 978-2-37032-163-3. ISSN 2491-1194, pp. 167-183. APVV-15-0306.
  článok

  článok

 8. VÁMOŠOVÁ, Monika. Micro Regions as Product of Intermunicipal Cooperation in Czech Republic and Slovakia. In Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239, pp. 384-391 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 9. LELKEŠ, Martin. Verejné obstarávanie sa zjednoduší. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 54-55.
  článok

  článok

 10. TRELLOVÁ, Lívia. Územná samospráva ako "štvrtá moc" v štáte? In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 2, s. 53-63.
  článok

  článok