Výsledky vyhľadávania

 1. DEÁKOVÁ, Stanislava - GAJDOVÁ, Denisa. Stabilization of Human Capital - Legislative Conditions in the Slovak Republic. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 27-39. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 2. Living and Working in Europe 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 81 s. ISBN 978-92-897-1583-6. ISSN 2363-0299. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KORCSMÁROS, Enikö. Formy zamestnania v sektore malých a stredných podnikov na Slovensku. In Effects of Small and Medium-Sized Enterprises in Rural Areas : Proceedings of Scientific Papers. - Bialystok : Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018. ISBN 978-83-950152-8-1, s. 40-46.
  článok

  článok

 4. VELICHOVÁ, Ľudmila. Prekážky samozamestnávania v Slovenskej republike. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 90-95 CD-ROM. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 5. Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavil: Peter Sika ; recenzenti: Božena Igliarová, Roman Klimko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [102 s.] [5 AH]. VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0002/16, OP VaV (ITMS 26240120032). ISBN 978-80-225-4503-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. VELICHOVÁ, Ľudmila. Vybrané aspekty samozamestnávania v podmienkach Slovenskej republiky. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 94-99 CD-ROM. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena - SROVNALÍKOVÁ, Paulína. Prístupy absolventov k podnikaniu v rodinných podnikoch. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 11-21. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 8. Entrepreneurship at a Glance 2017. Paris : OECD, 2017. 145 s. Entrepreneurship at a Glance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/entrepreneurship-at-a-glance-2017_entrepreneur_aag-2017-en> ISBN 978-92-64-27992-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. The Missing Entrepreneurs 2017 : Policies for Inclusive Entrepreneurship. Paris : OECD/European Union, 2017. 237 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs-2017_9789264283602-en> ISBN 978-92-64-28359-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. The missing entrepreneurs 2015 : policies for self-employment and entrepreneruship. Paris : OECD ; Brussels : European Commission, 2015. 191 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs-2015_9789264226418-en> ISBN 978-92-64-22638-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]