Výsledky vyhľadávania

 1. DOBEŠ, Richard. Postavte úspěchy a spokojenost na metodě Core Quadrants. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 1, s. 25.
  článok

  článok


 2. PRUŽINSKÝ, Michal - ISKRA, Mariusz. Prístupy manažmentu znalostí k spokojnosti zamestnancov. In Veda a výskum v univerzitnej praxi. Medzinárodný vedecký workshop. Veda a výskum v univerzitnej praxi : zborník z medzinárodného vedeckého workshopu konaného v dňoch 5.9.2017 - 7.9.2017 v Levočskej doline [elektronický zdroj]. - Košice : Human Retail Akadémia, 2017. ISBN 978-80-972757-0-9, s. 54-61 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. Getting Skills Right: Skills for Jobs Indicators. Paris : OECD, 2017. 109 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-skills-for-jobs-indicators_9789264277878-en> ISBN 978-92-64-27786-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Getting Skills Right: Good Practice in Adapting to Changing Skill Needs : a Perspective on France, Italy, Spain, South Africa and the United Kingdom. Paris : OECD, 2017. 79 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-good-practice-in-adapting-to-changing-skill-needs_9789264277892-en> ISBN 978-92-64-27788-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Schopnosti, zručnosti a postoje manažérov a ich vplyv na vodcovský potenciál. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 87-95 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 6. KEJHOVÁ, Hana. Jak se připravit na revoluci dovedností? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok


 7. STOKLÁSKOVÁ, Kristýna. Jak si vychovat skvělou asistentku. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 4, s. 56-57.
  článok

  článok


 8. ĎURIAN, Jozef. 360° spätná väzba : skvelý prostriedok proti strate reality. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 30-33.
  článok

  článok


 9. STOKLÁSKOVÁ, Kristýna. Skvělá asistentka. Aktivní a samostatná. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 5, s. 56-57.
  článok

  článok


 10. ŠUKALOVÁ, Viera. Faktor času v práci manažéra. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 6, s. 72-76.
  článok

  článok