Výsledky vyhľadávania

 1. BEČICA, Jiří. Income Self-Sufficiency and Profitability of Professional Theatres in the Czech Republic. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. ISSN 1213-2446, 2018, roč. 18, č. 3, s. 285-299.
  článok

  článok


 2. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Vybrané aspekty ekonomiky potravinárskeho priemyslu a zahranično-obchodná výmena krajín EÚ. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 31-52.
  článok

  článok


 3. Energeticky soběstačný dům jako životní filozofie. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 58-59.
  článok

  článok


 4. Society at a glance 2016 : OECD social indicators (a spotlight on youth). Paris : OECD, 2016. 135 s. Society at a glance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2016_9789264261488-en> ISBN 978-92-64-26146-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Trh s hovädzím a bravčovým mäsom a jeho prognóza do roku 2020. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 1, s. 87-105 online.
  článok

  článok


 6. JAMBOROVÁ, Mária - TRUBAČOVÁ, Anna. Vývoj ponuky a dopytu vybraných obilnín na Slovensku a ich ekonomická efektívnosť v rokoch 2010-2014. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 3, s. 68-90 online.
  článok

  článok


 7. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. The Situation of Slovak agriculture and food industry following the Slovak food independence. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 608-618 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. POTISKOVÁ, Ingrid. Analýza príčin kritického stavu agrosektora. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 139-145 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 9. POTISKOVÁ, Ingrid. Podpora produkcie tradičných regionálnych potravín - nevyhnutný krok k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 168-174 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. CHRASTINOVÁ, Zuzana - MATOŠKOVÁ, Dagmar - KRÍŽOVÁ, Slávka. Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť slovenského agropotravinárstva. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 4, s. 64-87 online. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/EP2015/4/4.Chra.pdf>
  článok

  článok