Výsledky vyhľadávania

 1. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Konkurencieschopnosť slovenských potravinárskych výrobkov. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336, 2018, roč. 18, č. 2, s. 33-50.
  článok

  článok

 2. QIAN, Jiarong et al. The Role of Subsidy Policies in Achieving Grain Self-Sufficiency in China: a Partial Equilibrium Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 1, s. 23-35.
  článok

  článok

 3. BEČICA, Jiří. Income Self-Sufficiency and Profitability of Professional Theatres in the Czech Republic. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. ISSN 1213-2446, 2018, roč. 18, č. 3, s. 285-299.
  článok

  článok

 4. POTISKOVÁ, Ingrid. Economic and Ethical Aspect of Food Waste. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 171-178.
  článok

  článok

 5. Energeticky soběstačný dům jako životní filozofie. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 58-59.
  článok

  článok

 6. FILUS, Ivan et al. Návrh inovačných priorít pre Národný projekt : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 55 s. [2,8 AH].
 7. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Vybrané aspekty ekonomiky potravinárskeho priemyslu a zahranično-obchodná výmena krajín EÚ. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 31-52.
  článok

  článok

 8. DRÁBIK, Dušan. Handbook of the International Political Economy of Agriculture and Food. In European review of agricultural economics. - New York : Oxford University Press, 2016. ISSN 0165-1587, February 2016, vol. 43, no. 1, pp. 189-192.
  článok

  článok

 9. POTISKOVÁ, Ingrid. Analýza príčin kritického stavu agrosektora. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 139-145 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 10. POTISKOVÁ, Ingrid. Podpora produkcie tradičných regionálnych potravín - nevyhnutný krok k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 168-174 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok