Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Hodnotenie formy a intenzity podpory startupov od formálnych a neformálnych podporovateľov. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 175-192.
  článok

  článok

 2. DRÁBIK, Henrich. Marketing vysokej školy z pohľadu subjektov hospodárskej praxe. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 61-68. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok

 3. Corporate Governance in Colombia. Paris : OECD, 2017. tabuľky. Corporate Governance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-colombia_9789264281134-en> ISBN 978-92-64-28112-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. RYBÁČEK, Václav. The Public Sector´s Structure of Production and Its Changes: the Czech Case. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 2, pp. 25-35.
  článok

  článok

 5. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Neziskové subjekty. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 5, s. 22-26.
  článok

  článok

 6. OECD reviews of pension systems. Paris : OECD, 2014. 146 s. ISBN 978-92-64-20879-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Poland: implementing strategic-state capability. Paris : OECD, 2013. 316 s. OECD public governance reviews. ISBN 978-92-64-20180-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Brazil's supreme audit institution : the audit of the consolidated year-end government report. Paris : OECD, 2013. 198 s. OECD public governance reviews. ISBN 978-92-64-18808-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Slovenia : towards a strategic and efficient state. Paris : OECD, 2012. 216 s. OECD public governance reviews. ISBN 978-92-64-17325-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. OECD integrity review of Brazil : managing risks for a cleaner public service. Paris : OECD, 2012. 355 s. OECD public governance reviews. ISBN 978-92-64-11931-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]