Výsledky vyhľadávania

 1. KICOVÁ, Marianna. Financial Reporting on Cash-Generating Assets in the Public Sector. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 71-75. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. Liberec Economic Forum 2019. International Conference. Liberec Economic Forum 2019 : Proceedings of the 14th International Conference, 17th-18th September 2019, (Liberec, Czech Republic). 1st Edition. Liberec : Technical University of Liberec, 2019. [369 s.]. ISBN 978-80-7494-482-6.
 3. DOLEŽÁLKOVÁ, Anna - MARÁKOVÁ, Vanda. Faktory ovlivňující spolupráci v cestovním ruchu z pohledu organizací destinačního managementu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 3, s. 148-158.
  článok

  článok

 4. STOJCIC, Nebojsa - TOLIC, Meri Suman. Direct and Indirect Effects of Fiscal Decentralization on Economic Growth. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 3, s. 280-306.
  článok

  článok

 5. Current Trends in Public Sector Research 2019. International Conference. Current Trends in Public Sector Research 2019 : Proceedings of the 23rd International Conference, 24-25 January 2019, (Brno, Czech Republic). Reviewer: Emília Beblavá. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2019. online 260 s. ISBN 978-80-210-9256-3. ISSN 2336-1239.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Public Finance 2019. International Conference. Public Finance 2019 : Proceeedings Book of the 34. International Conference, April 24-27, 2019, (Antalya, Turkey). Editors: Salim Ateş Oktar, Yasemin Taşkin. 1st Edition. Istanbul : Istanbul University, 2019. online 669 s. ISBN 978-605-07-0704-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. JAKL, Jakub. The True Nature of the Portfolio Balance Channel of Quantitative Easing Policy. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2019. ISSN 1213-2446, 2019, roč. 19, č. 1-2, s.95-117.
  článok

  článok

 8. Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. pedagogická konference. Pedagogická konference : Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. 74 s. ISBN 978-80-245-2335-4.
 9. KICOVÁ, Marianna. Financial Reporting on Impairment of NonCash-Generating Assets by Public Sector. In ACFA 2018: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting. International Conference. ACFA 2018: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting : Proceedings from the 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018), 25.5.2018, (Prague, Czech Republic). - Cham : Springer International Publishing AG/Springer Nature, 2019. ISBN 978-3-030-11850-1. ISSN 2198-7246, pp. 297-305 online.
  článok

  článok

 10. Hybridization in Network Management [elektronický zdroj]. 1st Edition. New York : Nova Science Publishers, 2019. CD-ROM 166 s. Business Issues, Competition and Entrepreneurship. ISBN 978-1-53614-407-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha