Výsledky vyhľadávania

 1. BOBKOVÁ, Markéta - NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, listopad 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17.
  článok

  článok


 2. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Jednotky verejného sektora. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-9 online.
  článok

  článok


 3. KRŠEKOVÁ, Marianna - HORVATOVÁ, Diana. Events after the reporting date in the financial reporting. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 146 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. KRŠEKOVÁ, Marianna - HORVÁTOVÁ, Diana. Accounting policies in the financial reporting. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 57-61 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. KMEŤOVÁ, Oľga - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Projekt Hodnota za peniaze - nový prístup k rozhodovaniu o používaní verejných zdrojov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 63-71.
  článok

  článok


 6. BELIČKOVÁ, Kornélia. Význam a výsledky sociálneho partnerstva organizácií tretieho sektora s verejným a súkromným sektorom v období transformácie centrálne plánovaných ekonomík – skúsenosti a perspektívy. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 16-23 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 7. BYSTRICKÁ, Katarína. Register partnerov verejného sektora. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. September-október, s. 66-67.
  článok

  článok


 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Register partnerov verejného sektora. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 89-91.
  článok

  článok


 9. BONEK, Martin. Zákon o registri partnerov verejného sektora s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 11, s. 6-61.
  článok

  článok


 10. BONEK, Martin. Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 11, s. 62-85.
  článok

  článok