Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1290  
Vaša otázka: Heslá = "sektor verejný"
 1. LNĚNIČKA, Martin - MACHOVÁ, Renáta. A Theoretical Framework to Evaluate ICT Disparities and Digital Divides: Challenges and Implications for E-Government Development. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2022. ISSN 1213-2446, 2022, vol. 22, no. 1, s. 25-51.
  článok

  článok

 2. SEKÁČ, Peter. The Effects of Using PMSS on Organizational Performance in Public and Manufacturing Sector: an Overview. In DOKBAT 2022. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2022 : 18th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2022. ISBN 978-80-7678-101-6, pp. 378-387.
  článok

  článok

 3. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2022. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2022. 97 s. [4,85 AH]. ISBN 978-80-89105-83-0.
 4. SKÝPALOVÁ, Jana. Legislatívne prostredie rodovej rovnosti vo verejnom sektore na Slovensku. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 75-79. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 5. BARNA, Zsolt. Human Performance Assessment Methods in the Public and Competitive Sector. In Acta oeconomica Universitatis Selye : International Scientific Journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2022. ISSN 1338-6581, 2022, vol. 11, no. 1, pp. 18-32.
  článok

  článok

 6. ČERŇANOVÁ, Lucia. Digitalizácia podnikateľského prostredia na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4992-9, s. 74-85.
  článok

  článok

 7. ŠAFRÁNKOVÁ, Jana Marie - ŠIKÝŘ, Martin. Leadership Challenges in Public Sector in a Regional Context. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2021. ISSN 1805-3246, 2021, č. 1, s. 1-8.
  článok

  článok

 8. KRIŽO, Pavol - RÁCIK, Andrej. Úlohy inštitúcií verejného sektora v podpore malých a stredných podnikov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 1, s. 106-113.
  článok

  článok

 9. PISÁR, Peter. Projektový manažment vo verejnom sektore : manažment programov EÚ. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 155 s. ISBN 978-80-557-1885-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SOBKOVÁ, Martina. PPP projekty dávají smysl, klíčem je správné uchopení. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 11, s. 28-31.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.