Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Impact of Health Perception and Health-related Determinants on Healthy Food Consumption in Older People in Slovakia. In Acta Scientiarum Oeconomia. - Warsaw : Wydawnictwo SGGW. ISSN 2450-047X, 2020, vol. 19, no. 1, pp. 33-40. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 2. SLIVKA, Martin. Seniori - zákazník budúcnosti. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. jar, s. 40-44.
  článok

  článok

 3. BRODANI, Jana. Nová možnost spoření na stáří: účet dlouhodobých investic. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 7, s. 34-35.
  článok

  článok

 4. MORAUČÍKOVÁ, Eva - ZRUBÁKOVÁ, Katarína. Využitie fytoterapie u seniorov. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 1, s. 134-140.
  článok

  článok

 5. POLONYOVÁ, Simona. Analýza vybraných aspektov starnutia populácie. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 102-111. VEGA 1/0251/19.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. DURDISOVÁ, Jaroslava - MERTL, Jan. Zachrání důchody současné generace spoření na stáří? In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 2, s. 77-93.
  článok

  článok

 7. RISTIK, Jelena. Discrimination Against Vulnerable Groups in Exercising Their Voting Rights Due to Systemic Flaws in the Macedonian Electoral Legislation. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 23, pp. 10-22.
  článok

  článok

 8. LACA, Slavomír - ŠEFLOVÁ, Lenka - TŮMA, Jiří. Poskytovaní sociálních služeb seniorům. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 2, s. 27-39.
  článok

  článok

 9. MATÚŠOVÁ, Silvia. Finančná gramotnosť vo vzdelávaní dospelých a seniorov. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2020. ISSN 2453-8167, 2020, roč. 15, č. 1, s. 3-13 online.
  článok

  článok

 10. GIRAŠEK, Jakub. Vybrané aspekty cohousingu so zreteľom na cieľovú skupinu seniorov. In Trh práce, sociálne podnikanie a investície do bývania v SR : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4766-6, s. 14-23 CD-ROM. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok