Výsledky vyhľadávania

 1. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Vybrané rozdíly v kvalitě života seniorů ve městě a na venkově. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 3, s. 2-8.
  článok

  článok


 2. BAREŠOVÁ, Petra - HORÁKOVÁ, Monika - URBÁNEK, Tomáš. An Aging Population: A Competitive Advantage for Companies. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, 2018, no. 1, pp. 5-22.
  článok

  článok


 3. LOJDA, Jan. Employment of the Generation 55+ in the Context of Regional Labour Markets. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok


 4. Naše regióny 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 41 s. ISBN 978-80-8121-674-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Senioři začínají zaměstnavatele zajímat. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 6, s. 20-21.
  článok

  článok


 6. GABRIELOVÁ, Jana. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi z pohľadu sociálnych pracovníkov. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 1, s. 23-36.
  článok

  článok


 7. HUSÁKOVÁ, Mária et al. The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 621-640. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 8. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Education - Lifelong Process. In INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079, pp. 8954-8961 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. GRACOVÁ, Drahomíra. Historical Excursion Into Health and Senior Education. In Grant Journal : vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 38-42.
  článok

  článok


 10. MERHAUT, Marek. Problematika komunitních služeb jako nedílná součást rozvoje sociální práce. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 6, s. 27-31.
  článok

  článok