Výsledky vyhľadávania

 1. BAREŠOVÁ, Petra - HORÁKOVÁ, Monika - URBÁNEK, Tomáš. An Aging Population: A Competitive Advantage for Companies. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, Mar 2018, no. 1, pp. 5-22.
  článok

  článok


 2. LOJDA, Jan. Employment of the Generation 55+ in the Context of Regional Labour Markets. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok


 3. Naše regióny 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 41 s. ISBN 978-80-8121-674-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Věková hranice pro odchod do důchodu by měla růst. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 4, s. 19.
  článok

  článok


 5. Starší zaměstnanci se vyplatí. Jsou ale mezi nimi velké rozdíly. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 2, s. 14-16.
  článok

  článok


 6. MESFIN, Hiwot Mekonnen. Sustainable agriculture in eastern Ethiopia. In Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. ISSN 1336-9261, 2017, vol. 20, no. 1, s. 25-30 online.
  článok

  článok


 7. BABEČKA, Jozef. Uplatnění cílů WHO - zdraví pro všechny ve 21. století - "zdravé stárnutí". In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 2, s. 52-59.
  článok

  článok


 8. ŠAMANOVÁ, Gabriela. Senior jako zákazník budoucnosti? In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 4, s. 16-17.
  článok

  článok


 9. MERHAUT, Marek. Problematika komunitních služeb jako nedílná součást rozvoje sociální práce. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 6, s. 27-31.
  článok

  článok


 10. Chudoba a spotrebiteľské správanie : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Zúpková, Róbert Hölcz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [40 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4468-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha