Výsledky vyhľadávania

 1. LVOVICH, I.Y. - LVOVICH, Emma - PREOBRAZHENSKI, Yury. The Development of a Control Model For the “Smart Home” System. In Information Technology Applications : [International Journal]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2020. ISSN 2453-7497, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 15-30.
  článok

  článok

 2. STANLEY, Renáta. Význam technológie blockchain. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 57-64 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 3. SCHMIDT, Peter - KULTAN, Jaroslav. Virtuaľnyje privatnyje seti v obrazovanii. In Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire : sbornik iz 11. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 21–22 maja 2019 g.v.g. Kazani (Respublika Tatarstan). - Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2019. ISSN 2078-6980, s. 540-550 online.
  článok

  článok

 4. ANDRÁŠIK, Ladislav. ICT/CI Assisted Complex Economic Network : A Contribution to Emerging Theory of Virtual Complex Networks - Part I. In Information Technology Applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2019. ISSN 1338-6468, 2019, roč. 8, č. 2, s. 15-31.
  článok

  článok

 5. ČURDA, Pavel. Technologie budoucnosti už dnes. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 11-12, s.73.
  článok

  článok

 6. TOMAN, Pavel. Skladům vládnou bezdrátové sítě. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 12, s. 22-24.
  článok

  článok

 7. FENDEKOVÁ, Eleonora. Mikroekonomická analýza optimálneho správania spotrebiteľa na trhu produktov sieťových odvetví. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 279-288 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 8. STRUGAR JELAČA, Maja. Redefining the Management Roles: Response to Digital Networking and Access to a Large Amount of Information. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISSN 2334-6191, 2018, vol. 23, no. 2, pp. 42-49.
  článok

  článok

 9. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ČARNICKÝ, Štefan. Trendy v oblasti business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok