Výsledky vyhľadávania

 1. STRUGAR JELAČA, Maja. Redefining the Management Roles: Response to Digital Networking and Access to a Large Amount of Information. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISSN 2334-6191, 2018, vol. 23, no. 2, pp. 42-49.
  článok

  článok


 2. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. KAO, Chiang. Network data envelopment analysis : foundations and extensions. Cham : Springer, 2017. xv, 443 s. International series in operations research & management science, Volume 240. ISBN 978-3-319-31716-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. ČARNICKÝ, Štefan. Trendy v oblasti business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. FILANOVÁ, Jana. Mapovanie procesného modelu do Petriho sietí. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-14] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok


 6. LYÓCSA, Štefan. Predicting changes in the output of OECD countries: an international network perspective [elektronický zdroj]. MPRA Paper No. 65774. 1st ed. Munich, 2015. online [11 s., 11 NS]. 1/0392/15, APVV-0666-11.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Return spillovers around the globe: a network approach [elektronický zdroj]. 1st ed. Ithaca, 2015. online [35 NS]. APVV-0666-11, APVV-14-0357, VEGA 1/0392/15.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. ROLLAND, Asle. Chains, shops and networks: official statistics and creation of public value. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 2, s. 2-16. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205472/32019715q2.pdf>
  článok

  článok


 9. FILANOVÁ, Jana. Petriho siete ako nový nástroj na modelovanie a simuláciu procesov. In Informačný manažment v kontexte znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4172-5, s. [1-15] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok


 10. MACH, Martin. Mrak může být pro účetní skvělý pomocník. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2014. ISSN 0139-5661, Září 2014, č. 9, s. 47-48.
  článok

  článok