Výsledky vyhľadávania

 1. Computer. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Czech News Center. 12x ročne. ISSN 1210-8790
  časopis

  časopis

 2. JURÍK, Pavol - SCHMIDT, Peter - KULTAN, Jaroslav. Optimization of Sensor Network Topology Using Multiple Criteria. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Studies in Informatics and Control. - Bucharest : ICI Bucharest Publishing Department. ISSN 1841-429X, 2021, vol. 30, no. 2, pp. 101-110 online. KEGA 019EU-4/2020.
  článok

  článok

 3. HUBIČKA, Filip. Sigfox monitoruje nejen vagony. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 11, s. 13-15.
  článok

  článok

 4. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 174 s. ISBN 978-80-225-4788-8.
  kniha

  kniha

 5. HARGAŠ, Marek - DUGAS, Jaroslav. Komunikácia v rámci počítačových sietí. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4788-8, s. 59-67.
  článok

  článok

 6. ŠTEFANOVIČ, Juraj. Demonstrative Modeling of Discrete Dynamic Systems. In Information Technology Applications : [International Journal]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2020. ISSN 2453-7497, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 89-98.
  článok

  článok

 7. PREOBRAZHENSKIY, Andrey - CHOPOROV, Oleg - LVOVICH, Artyom. About the Possibility of Using Artificial Intelligence Technologies When Recognizing Images of Objects From Drone. In Information Technology Applications : [International Journal]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2020. ISSN 2453-7497, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 43-54.
  článok

  článok

 8. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Virtual Power Labs : virtuálna elektráreň. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 126-129 online.
  článok

  článok

 9. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Decent : decentralizovaná distribúcia internetového obsahu. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 34-35 online.
  článok

  článok

 10. BALDWIN, Richard. The Globotics Upheaval : Globalisation, Robotics, and the Future of Work. London : Weidenfeld and Nicolson, 2019. 292 s. ISBN 978-1-4746-0902-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]