Výsledky vyhľadávania

 1. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management. International Scientific and Practical Internet Conference. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management : Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference, May 16, 2018, Lviv, Ukraine [elektronický zdroj]. Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2018. CD-ROM [111 s.]. ISBN 978-966-941-188-4.

 2. Computer. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Mladá fronta. 12x ročne. ISSN 1210-8790
  časopis

  časopis


 3. DANIŠOVÁ, Marcela. Je blog vhodný pre váš biznis? Takýchto pravidiel sa držte. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 10, s. 56-58.
  článok

  článok


 4. SCHMIDT, Peter. Základy informačných sietí. Recenzenti: Pavol Jurík, Ján Pittner, Zoltán Szedlák. 1. vyd. Nové Zámky : AZ PRINT, 2017. 115 s. [5,2 AH]. ISBN 978-80-88729-45-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. BOSÁK, Martin - KOZEL, Roman. Zavádzanie inteligentných sietí v elektroenergetike. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 16-20 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ČIČKOVÁ, Zuzana - ZAGIBA, Matej. Sieťová bezpečnosť a teória hier. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4392-7, s. 15-18 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok


 7. ČIČKOVÁ, Zuzana - ZAGIBA, Matej. Využitie maticových hier v oblasti sieťovej bezpečnosti. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 276-281 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok


 8. FILANOVÁ, Jana. Moderné prístupy v modelovaní procesov v kontexte s IT Governance. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 165-175 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok


 9. KULTAN, Jaroslav. Smart technology improves network stability. In Power engineering 2016 : Energy - ecology - economy. International scientific conference. Power engineering 2016 : Energy - ecology - economy : 13th International scientific conference EEE 2016: High Tatras - Tatranske Matliare, May 31-June 2, 2016. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-89402-85-4, s. 1-6.
  článok

  článok


 10. BENDLE, Neil T. et al. Marketing metrics : the manager's guide to measuring marketing performance. 3rd ed. Upper Saddle River : Pearson Education, 2016. 439 s. ISBN 978-0-13-408596-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]