Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 21  
Vaša otázka: Heslá = "siete regionálne"
 1. VITURKA, Milan. Postavení Vysegrádských zemí v metropolitním systému střední Evropy. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 13-19.
  článok

  článok

 2. MICHÁLKOVÁ, Anna. Kulturdimensionen und ihr Einfluss auf die Widersprüche in Netzwerken. In Managing the Gaps of Intercultural Communication. MAGIC: Managing the Gaps of Intercultural Communication : Interkulturelle Projekte zum Erfolg führen. - Graz : Leykam Buchverlagsgesellschaft, 2016. ISBN 978-3-7011-0354-6, s. 57-74.
  článok

  článok

 3. HOLEŠINSKÁ, Andrea - BOBKOVÁ, Markéta. Destination networks as a tool for minimizing the risk and improving the performance of a destination. In Czech journal of tourism : [odborný vedecký časopis]. - Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2015. ISSN 1805-3580, 2015, vol. 4, no. 2, s. 91-102.
  článok

  článok

 4. ŠABÍKOVÁ, Ingrid - ČIERNIK, Anton - KUBICOVÁ, Jana. Green economy and ecology in the context of sustainable development. In Exclusive e-Journal : Economy & Society & Environment. - Prešov : eXclusive marketing. ISSN 1339-4509, 2014, vol. 3, no. 2, s. 29-36. VEGA 1/0848/11. 1/0848/11, VEGA, Environmentálna regulácia s využitím dane z energií.
  článok

  článok

 5. MICHÁLKOVÁ, Anna. Formy regulovania subjektov v destinácii cestovného ruchu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 484-490.
  článok

  článok

 6. MICHÁLKOVÁ, Anna. Špecifiká destinačného manažmentu v cestovnom ruchu. In Podpora spolupráce v oblasti cestovného ruchu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Beladice, 30.5. - 1.6.2012. - Nitra : Mesto Nitra, 2012. ISBN [nemá], s. 37-41.
  článok

  článok

 7. MICHÁLKOVÁ, Anna. Erfolgsfaktoren regionaler Tourismusnetzwerke. Bratislava, [2012]. [15 s., 0,8 AH].
 8. MICHÁLKOVÁ, Anna. Strategické vnímanie regionálnych sietí v cestovnom ruchu so zohľadnením ich rozporuplných efektov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 3, s. 310-324.
  článok

  článok

 9. MICHÁLKOVÁ, Anna. Rozporuplné efekty regionálnych sietí v cestovnom ruchu : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: 3.3.10 Obchod a marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 44 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3275-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 10. MICHÁLKOVÁ, Anna. Efekty regionálnych sietí v cestovnom ruchu. In Marketingový manažment regiónu cestovného ruchu : zborník z vedeckej konferencie : 15. rokov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. - Banská Bystrica : SACR a Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0059-5, [S. 1-4].
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.