Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 641  
Vaša otázka: Heslá = "siete sociálne"
 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nebezchybnosť digitálnej komunikácie a čo s ňou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 28-30.
  článok

  článok

 2. VYSEKALOVÁ, Jitka. Češi a reklama 2022. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok

 3. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Výsledky prieskumu úrovne interkultúrnych jazykových interakcií medzi študentmi v prostredí sociálnych sietí. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 83-92 online.
  článok

  článok

 4. PÁPAI, Martin. Budúcnosť obchodovania na sociálnych sieťach. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 2, s. 27.
  článok

  článok

 5. MORAVČÍKOVÁ, Erika. Human Downgrading – The Concept of Human Degradation on Social Media. In Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. ISSN 1338-130X, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 28-44.
  článok

  článok

 6. Hradec Economic Days. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2022: June 9–10, 2022, Hradec Králové, Czech Republic. Vol. 12(1). Editors: Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej, Ivan Soukal. 1st edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2022. 998 s. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. POLLÁK, František et al. Return to the New Normal: Empirical Analysis of Changes in E-Consumer Behavior During the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Scopus. In Behavioral Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 2076-328X, 2022, vol. 12, no. 3, pp. 1-19 online. VEGA 1/0140/21, SP2022/29, IVSUPS005.
  článok

  článok

 8. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Social Networks As a Tool for Improving the Plurilingual and Pluricultural Competences in Online Interactions of ESP Students. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 2464-6733, 2022, vol. 12, no. 1, pp. 101-105 online.
  článok

  článok

 9. CHLPEK, Samuel. SEO v digitálnom marketingu. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2022. ISSN 1337-0545, 2022, roč. 16, č. leto, s. 38-41.
  článok

  článok

 10. BOUDJEMAA, Habib - MOUHADJER, Noureddine. Deconstructing the Linguistic Features of Hybrid Text-Based Online Social Network Communication Among Algerian Facebook Users: A Case Study. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2022. ISSN 2199-6504, 2022, vol. 23, issue 1, pp. 62-71.
  článok

  článok