Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza konvergencie Slovenska: EÚ dobiehame pomaly. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 44-45.
  článok

  článok

 2. BERAN, Vlastimil. Náklady práce ve státech Evropské unie v letech 2006-2016. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2019. ISSN 1802-5854, 2019, roč. 13, č. 3, s. 24-29.
  článok

  článok

 3. PETROVČIKOVÁ, Katarína. Maloobchodné trendy v zameraní na politiku zdravia. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 62-67 CD-ROM. 1/0376/17.
  článok

  článok

 4. DYDKOWSKI, Grzegorz - URBANEK, Anna. Prices as an element of comparative studies on people's travels in cities. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 43-49.
  článok

  článok

 5. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Predajne na vidieku? Čistá charita! In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 26-28.
  článok

  článok

 6. TREMBOŠOVÁ, Miroslava et al. Nákupné správanie obyvateľstva mesta Nitry : vývoj a zmeny. Recenzenti: František Križan, Jana Mistríková. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 169 s. VEGA 1/0799/14, VEGA 1/0874/14. ISBN 978-80-552-1601-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. TREMBOŠOVÁ, Miroslava - DUBCOVÁ, Alena - CIVÁŇ, Marek. Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Trnava a nákupné správanie jej obyvateľstva. Recenzenti: Viliam Lauko, Peter Mederly. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2016. 175 s. Prírodovedec, 647. VEGA 1/0799/14. ISBN 978-80-558-1103-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KÖNIG, Brian. Analýza čistých príjmov krajín V4 v porovnaní s krajinami EU. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov : mezinárodní vědecký seminář : 26. - 28. november / listopad 2014, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3985-2, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. Slovensko predbehlo v kúpnej sile väčšinu susedov. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : ECOPRESS, 2014. ISSN 1335-2008, 2014, roč. 19, č. 6, s. 16.
  článok

  článok

 10. BEJČEK, Josef. Tržní síla (prostá) a tzv. tržní síla významná. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2014. ISSN 1804-1183, 2014, č. 4, s. 120-129.
  článok

  článok