Výsledky vyhľadávania

 1. POTOMA, Radoslav. Význam ukazovateľov finančnej analýzy v podnikoch. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 110-113 online.
  článok

  článok


 2. MINTÁL, Ján. Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 11, s. 288-294.
  článok

  článok


 3. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv tichých rezerv na finančnú situáciu a výnosnosť podnikateľskej účtovnej jednotky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 5-15 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 4. SENEŠI, Norbert. Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve účtovných jednotiek : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2017. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. RYBÁROVÁ, Daniela. Aplikovaná analýza rizika v podmienkach znaleckej praxe : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 42 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4423-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 6. FEDORKOVÁ, Katarína. Finančné aspekty krízového riadenia podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2017. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. ŠEBOVÁ, Ľubica. Dlhodobý vývoj finančnej situácie odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku. Recenzenti: Iveta Hajdúchová, Marián Gúčik. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2017. 139 s. Studia oeconomica, 57. ISBN 978-80-557-1280-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. MENDELOVÁ, Viera - BIELIKOVÁ, Tatiana. Diagnostikovanie finančného zdravia podnikov pomocou metódy DEA: Aplikácia na podniky v Slovenskej republike. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 26-44.
  článok

  článok


 9. BARTOŠOVÁ, Viera - PALIDEROVÁ, Martina. Predikcia finančnej situácie podniku na základe bonitných a bankrotových modelov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 7, s. 191-213.
  článok

  článok


 10. LUKÁČ, Jozef. Evaluating the financial performance of enterprises in the space using mathematical and statistical methods of multi-criteria evaluation. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISSN 1337-6020, 2017, vol. 10, no. 1, s. 39-48 online. I-17-105-00.
  článok

  článok