Výsledky vyhľadávania

 1. ŠROBÁROVÁ, Soňa - HABÁNIK, Tomáš. Selected Theoretical Approaches and the Basis for Homelessness Currently. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 220-222.
  článok

  článok


 2. KOREŇOVÁ, Soňa - BERECZ, Kristián. Dôležitá úloha komunitného centra vo vzdelávaní detí z marginalizovaných skupín. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 26-28.
  článok

  článok


 3. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš. Can employers and educational institutions learn more about their candidates through analyzing their heroes? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth. International business information management association conference (IBIMA). Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth : proceedings of the 30th International Business Information Management Association conference (IBIMA) : 8-9 november 2017, Madrid, Spain. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. ISBN 978-0-9860419-9-0, pp. 3937-3944 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 4. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Úvod do sociológie. Recenzenti: František Škvrnda, Ľudmila Mistríková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 124 s. [7,11 AH]. ISBN 978-80-225-4370-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 5. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Úvod do sociológie [elektronický zdroj]. Recenzenti: František Škvrnda, Ľudmila Mistríková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [124 s., 7,11 AH]. ISBN 978-80-225-4373-6.
  Úvod do sociológie

  elektronická kniha


 6. BUGÁROVÁ, Milena. Discrimination of young people on the labour market. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 32-40 online.
  článok

  článok


 7. BUKOVOVÁ, Sylvia. Sociálna ekonómia a sociálna ekonomika. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 86-92 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0709/15 (50%).
  článok

  článok


 8. TURŇA, Ľubomír. Analýza dynamického prejavu skupín z rôznych sociálnych a ekonomických prostredí na hraniciach ich koexistencie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 63-9 online.
  článok

  článok


 9. GOKCEKUS, Omer. Peculiar dynamics of corruption : religion, gender, EU membership, and others. Singapore : World Scientific, 2015. 155 s. ISBN 978-981-4556-97-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. Integrating social services for vulnerable groups : bridging sectors for better service delivery. Paris : OECD, 2015. 210 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/integrating-the-delivery-of-social-services-for-vulnerable-groups_9789264233775-en> ISBN 978-92-64-23376-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]