Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 254  
Vaša otázka: Heslá = "skupiny sociálne"
 1. ŠAFRÁNEK, Michal. Skupinová dynamika medzi žiakmi v triede : čo tvorí a ovplyvňuje skupinovú dynamiku. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 11, s. 21-24.
  článok

  článok

 2. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazyková politika Nemecka. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 201-209. VEGA 1/0295/23.
  článok

  článok

 3. KLIMKO, Roman. The Impact of Covid-19 Pandemic on Vulnerable Groups in the Labour Market. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 99th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin ; Koprivnica : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : University North, 2023. ISSN 1849-7535, pp. 53-59. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 4. MEDZHYBOVSKA, Nataliia. Hospodárska súťaž vo verejnom obstarávaní na Ukrajine: súčasný stav a problémy. In Medzisektorové dimenzie podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu I. : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-127-5, s. 57-64.
  článok

  článok

 5. SOROKOVÁ, Tatiana. Dynamika skupiny a transakčná analýza ako potenciál pomoci skupine. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 9, s. 26-29.
  článok

  článok

 6. SOROKOVÁ, Tatiana. Narušenie kohézie sociálnych skupín ako jeden z negatívnych dôsledkov COVID-19. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 7-8, s. 35-38.
  článok

  článok

 7. PÉTIOVÁ, Marianna. Pohľad žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu, xenofóbie, rasizmu, diskriminácie a na subkultúry mládeže. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 93 s. ISBN 978-80-89965-97-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ULČIN, Peter. Komunity sa stávají součástí podnikání. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 6, s. 34-36.
  článok

  článok

 9. KUZNETSOV, Igor - ZUBRO, Tetyana. A Welfare State as a Concept and a Reality. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 2, s. 16-26 online.
  článok

  článok

 10. ŠPROCHA, Branislav - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992 - 2018. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 374-402.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.