Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 250  
Vaša otázka: Heslá = "skupiny sociálne"
 1. SOROKOVÁ, Tatiana. Dynamika skupiny a transakčná analýza ako potenciál pomoci skupine. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 9, s. 26-29.
  článok

  článok

 2. MEDZHYBOVSKA, Nataliia. Hospodárska súťaž vo verejnom obstarávaní na Ukrajine: súčasný stav a problémy. In Medzisektorové dimenzie podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu I. : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-127-5, s. 57-64.
  článok

  článok

 3. ULČIN, Peter. Komunity sa stávají součástí podnikání. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 6, s. 34-36.
  článok

  článok

 4. PÉTIOVÁ, Marianna. Pohľad žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu, xenofóbie, rasizmu, diskriminácie a na subkultúry mládeže. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 93 s. ISBN 978-80-89965-97-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KUZNETSOV, Igor - ZUBRO, Tetyana. A Welfare State as a Concept and a Reality. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 2, s. 16-26 online.
  článok

  článok

 6. ŠPROCHA, Branislav - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992 - 2018. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 374-402.
  článok

  článok

 7. BUREŠOVÁ, Kateřina. Odpovědné veřejné zadávání. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 2, s. 22-30.
  článok

  článok

 8. SUNSTEIN, Cass R. How Change Happens. Cambridge : The MIT Press, 2019. 328 s. ISBN 9780262039574. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. STAREČEK, Augustín - GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Generation Groups and Outplacement Programs in Slovak. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019. ISSN 1805-0603, 2019, č. 1, s. 34-43.
  článok

  článok

 10. ŠROBÁROVÁ, Soňa - HABÁNIK, Tomáš. Selected Theoretical Approaches and the Basis for Homelessness Currently. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 220-222.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.