Výsledky vyhľadávania

 1. KRIVOSUDSKÁ, Simona. Zhodnotenie vývoja ekonomickej slobody krajín EÚ27 a Veľkej Británie v nadväznosti na súčasný priebeh post-brexitových rokovaní. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 60-79 online. VEGA 1/0777/20, I-21-110-00.
  článok

  článok

 2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BARLAŠOVÁ, Terézia. The Role of Investment Promotion Policy in Attracting Foreign Direct Investment: the Case of Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Voprosy gosudarstvennogo i municipaľnogo upravľenija : [naučno-obrazovateľnyj žurnal]. - Moscow : National Research University Higher School of Economics. ISSN 2409-5095, 2021, no. 5, pp. 27-40 online.
  článok

  článok

 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - SUDZINA, František - BARLAŠOVÁ, Terézia. Direct and Indirect Effects of Investment Incentives in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Risk and Financial Management. - Basel : MDPI. ISSN 1911-8066, 2021, vol. 14, no. 2, pp. [1-12] online.
  článok

  článok

 4. MOHAMADOVÁ, Linda - STEINHAUSER, Dušan. Hodnotenie inštitucionálneho prostredia krajín Európskej únie. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 39-49 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 5. ŠOLTÉSOVÁ, Klaudia - MRÓZ-GORGOŃ, Barbara. Komparácia vývoja podnikateľského prostredia krajín V4 na základe vybraných indexov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 87-97 online.
  článok

  článok

 6. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - CHLEBCOVÁ, Andrea. Analysis of the Western Balkans Territories Using the Index of Economic Freedom. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 4, s. 320-329 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 7. MURÁNSKY, Martin. Liberalizmus, občianske práva a ekonomická nesloboda (k Tugendhatovej koncepcii ľudských práv v kontexte ľudí so zdravotným znevýhodnením). In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 8, s. 593-607.
  článok

  článok

 8. RUSU, Valentina Diana - ROMAN, Angela. Drivers of Entrepreneurial Motivations: the Role of Institutional Quality. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 9, s. 973-994.
  článok

  článok

 9. IGNATOV, A. Entrepreneurial Innovation: The European Union Perspective. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. ISSN 1213-2446, 2018, roč. 18, č. 2, pp. 137-154.
  článok

  článok

 10. BREGOV, Ivan. Personal Freedoms under Ongoing Transition from Totalitarianism to Democracy: The Case of Bulgarian Judiciary. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 54-69.
  článok

  článok