Výsledky vyhľadávania

 1. KUKLOVÁ, Katarína. Argument ľudskej dôstojnosti v odôvodnení súdnych rozhodnutí. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 1, s. 3-12.
  článok

  článok

 2. ŠTEFANČÍK, Radoslav. O Ľudovi a slobode. In Korene a krídla : súbor príspevkov venovaných 70. výročiu narodenia Ľudovíta Petraška. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020. ISBN 978-80-555-2485-6, s. 21-24.
  článok

  článok

 3. ZUBRO, Tetyana. Vrazlyvisť demokratiji v 21 stolitti: pid natyskom populistiv. In Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 243-247 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ŠPROCHA, Branislav. Transformácia sobášnosti slobodných na Slovensku optikou tabuliek života. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 4, s. 13-37.
  článok

  článok

 5. MICHAĽOV, Lukáš. Criminal Alternative Measures in Relation to Deprivation of Liberty Measures in Slovak Republik Compared to Spain, Italy, Portugal and Austria. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995, 2020, roč. 8, č. 2, s. 56-69.
  článok

  článok

 6. KOŁODZIEJCZYK, Marta. Technológia slúžiaca na zadržiavanie koronavírusu: potenciálne hrozby pre ochranu ľudských práv. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 2, s. 156-181.
  článok

  článok

 7. BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Sloboda prejavu a petičné právo v podmienkach obecnej samosprávy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 11, s. 10-12.
  článok

  článok

 8. MOHAMADOVÁ, Linda - STEINHAUSER, Dušan. Hodnotenie inštitucionálneho prostredia krajín Európskej únie. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 39-49 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 9. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - CHLEBCOVÁ, Andrea. Analysis of the Western Balkans Territories Using the Index of Economic Freedom. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 4, s. 320-329 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 10. ŠOLTÉSOVÁ, Klaudia - MRÓZ-GORGOŃ, Barbara. Komparácia vývoja podnikateľského prostredia krajín V4 na základe vybraných indexov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 87-97 online.
  článok

  článok