Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 408  
Vaša otázka: Heslá = "slovenčina"
 1. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Mežjazykovaja omonimia s točki zrenia lingvodidaktiky. In Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. Konferencija. Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija : zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije, 25. - 31. kolovoza 2022, Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2023. ISBN 978-953-377-012-3, s. 83-92. KEGA 018EU-4/2020.
  článok

  článok

 2. SHUMEIKO, Natalia - ULIČNÁ, Martina. Tips for Writing Job-related Correspondence in Slovak. In Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education. International Scientific and Practical Conference. V Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education : Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 17 May 2023, Kyiv. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023. ISSN 78112, 2023, no. 1, pp. 161-166.
  článok

  článok

 3. ULIČNÁ, Martina. Cvetooboznačenie v rodstvennych jazykach. Russko-slovackij sravniteľnyj analiz. In Endless Light in Science : International Scientific-Practical Journal. - Almaty : International Research Center. ISSN 2709-1201, 2023, no. May, pp. 405-411.
  článok

  článok

 4. SPIŠIAKOVÁ, Mária - PAVLIKOVÁ, Želmíra - ULAŠIN, Bohdan. Sémantická analýza terminologických metafor v španielskom ekonomickom jazyku. - Registrovaný: Scopus. In Časopis pro moderní filologii. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ISSN 2336-6591, 2023, vol. 102, no. 1, s. 54-73.
  článok

  článok

 5. GAŠOVÁ, Zuzana. Zu Besonderheiten des Fachbegriffes ublíženie na zdraví aus der Perspektive des Strafrechts in der Slowakei und in Deutschland. In Zeitschrift für Slawistik. - Berlin : De Gruyter. ISSN 0044-3506, 2023, jg. 68, nr. 4, s. 537-570. APVV-0226–12.
  článok

  článok

 6. MARKOVA, Elena - MERKULOVÁ, Inna. A Comparison of Czech and Slovak Lexical Nuclei Using Vocabulary Parametric Analysis. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Voprosy leksikografii : naučnyj žurnal. - Tomsk : Tomskij gosudarstvennyj universitet. ISSN 2227-4200, 2023, no. 27, s. 70-85.
  článok

  článok

 7. SERESOVÁ, Katarína. [Book Review: Vyhnáliková, Z.- Gašová, Z.- Štefčík, J. Selection of Terminological Entries From Hunting and Related Fields]. In Apps - Academic Journal of Applied Linguistics and Languages. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. ISSN 2729-9805, 2023, vol. 1, no. 2, p. 87. Recenzia na: Výber terminologických záznamov z poľovníctva a príbuzných odborov / Zuzana Vyhnáliková, Zuzana Gašová, Jozef Štefčík ; recenzenti: Jana Rakšányiová, Oľga Wrede. 1. vydanie. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2022. - ISBN 978-80-228-3337-0.
  článok

  článok

 8. MAIEROVÁ, Eva. A Comparative Analysis of Idioms with Lexemes Money and Peniaze in English and Slovak. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 44-53.
  článok

  článok

 9. GAŠOVÁ, Zuzana - ŠTEFČÍK, Jozef. Terminologická práca v oblasti poľovníctva. Možnosti spracovania problematiky v rámci riešenia projektu KEGA. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 87-95. KEGA 006TUZ-4/2020.
  článok

  článok

 10. HALAŠOVÁ, Darina. Longovať, či šortovať – využívanie anglicizmov v jazyku slovenského investora. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 146-153.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.